Parempia päätöksiä faktatiedon pohjalta

Kannattaako yritystä johtaa intuitiolla vai tiedolla? Jos kysytään Solutiven johtavalta konsultilta Janne Suomalaiselta, vastaus on ehdottomasti tiedolla. Tiedolla johdetut organisaatiot ovat tutkitusti kannattavampia ja kasvavat nopeammin kuin muut.

– Varsinkin pk-yrityksillä on paljon parantamisen varaa siinä, miten hyvin he tuntevat asiakas- ja tuoteportfoliotaan tai sitä, miten ne uusiutuvat, Suomalainen sanoo.

Hänen mielestään monen pk-yrityksen olisi helppo parantaa kilpailukykyään siirtymällä tietopohjaiseen johtamiseen. Hankkimalla nykyaikaiset taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmät saa yrityksen toiminnasta paljon tärkeää tietoa; talouslukujen kehityksestä, projektien kannattavuudesta, materiaalikuluista, työajan käytöstä ja niin edelleen.

Mutu-tieto on kapea-alaista

Usein luotetaan, että pitkään talossa olleet työntekijät tuntevat alueen markkinat ja toimintatavat. Vanhoihin työntekijöihin tukeudutaan, kun halutaan tietää, miten asiat on aiemmin hoidettu.

Näkökulma on suppea, kun jokainen katselee asioita omasta avainmenreiästään.

Ongelmallista näissä tilanteissa on kuitenkin se, että heidän kokemuksensa, niin vahvaa kuin se onkin, on usein hyvin kapea-alaista. Harvoin kenenkään toimenkuva on niin kaiken kattava, että hän tuntee mittavasti koko toimialan. Näkökulma on suppea, kun jokainen katselee asioita omasta avainmenreiästään. Siihen ongelmaan ratkaisu löytyy nykyaikaisista järjestelmistä.

– Me olemme vähän kuin myytinmurtajia. Me kumoamme ohjelmistoista saatavaan dataan pohjautuvalla tiedolla monia luuloja, joilla liiketoimintaa on johdettu, Suomalainen kertoo.

Intuitiivisia päätöksiä tietoon nojaten

Ihminen ei ole luonnostaa hyvä käsittelemään suuria tietomääriä ja muistamaan niitä pitkiä aikoja. Muisti pettää ja sen pitääkin pettää. Yrityksessä tulee pystyä hyödyntämään järjestelmistä saatava tieto monipuolisesti, analysoimaan sen avulla toimintaa syvemmin, ja siten saamaan laajempi kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Yhdistämällä tähän ulkoista dataa saadaan uutta tietoa myös toimintaympäristöstä.

– Kun on saatu laajempi kokonaiskuva, valitaan mitä mittareita halutaan seurata. Lisäksi pystytään nopeasti vastaamaan ad hoc-tyyppisiin kysymyksiin ja voidaan jatkossa tehdä fiksumpia päätöksiä.

Janne Suomalaisen mukaan intuitiokin on tärkeää mutta, jotta sitä voi käyttää, tarvitaan tietoa, johon nojata.

Muutosta varten tarvitset tietoa

Yrityksessä yleensä tiedetään, jos on jotain pielessä. Homma ei toimi tai tuota niin kuin pitäisi. Silloinkin on hyvä hankkia faktatietoa päätösten pohjaksi. Muutoksia on vaikea tehdä, ellei tiedetä, mitä pitää muuttaa. Yrittäjän täytyy ymmärtää omaa liiketoimintaansa faktojen pohjalta. Mitä paremmin tuntee tunnuslukunsa, sitä paremmin pystyy kehittämään toimintaa ja johtamaan työntekijöitä.

Muutoksia on vaikea tehdä, ellei tiedetä, mitä pitää muuttaa.

– Jos ei ymmärretä asioiden merkitystä, voi pahimmillaan voi käydä niin, että askaroidaan kuukausia sellaisen asian parissa, jolla ei ole mitään merkitystä liiketoiminnan kannalta, Suomalainen varoittaa.

Nykyaikaiset järjestelmät ovat suhteellisen helppoja käyttää ja niiden avulla yrityksessä pystytään itse keräämään tarvittava tieto. Mitä paremmin tunnet yrityksesi, sitä paremmin pystyt sitä kehittämään.

Tämä blogi on osa Visma Solutionsin Suomi 100 -projektia. Keräämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sata vinkkiä yritysten menestymiseen. Jaamme vinkkejä somessa hashtagilla #solutions100


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.