Netvisorin tuotekehityksen vetäjä vaihtui

Netvisorin tuotekehitys sai uuden vetäjän toukokuussa. Timo Pöntisen siirryttyä muihin tehtäviin Visman sisällä, valittiin uudeksi tuotekehityksen päälliköksi Janne Ihatsu. Ihatsu on Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri, joka on tehnyt jo pitkään töitä erilaisten yrityksiä palvelevien sähköisten sovellusten parissa. Viimeisimpänä hän toimi konsultointiyksikön vetäjänä M-Filesin Lappeenrannan toimipisteessä.

Ihatsu on Lappeenrannan teknillisen yliopiston kasvatteja. Valmistuttuaan vuonna 2004, hän jäi Lappeenrantaan asumaan ja on viihtynyt kaupungissa hyvin. Se oli yksi syy, miksi hän hakeutui Visma Solutionsille töihin. Toinen merkittävä syy oli mahdollisuus uralla etenemiseen.

– Lappeenrannassa ei kovin usein ole tarjolla tämän tasoisia työpaikkoja. Tämä oli huippuhyvä mahdollisuus ottaa iso askel uralla eteenpäin. Lisäksi Visman positiivinen työnantajakuva vaikutti haluuni hakea tänne, Ihatsu kertoo.

Esimies on koutsi

Janne Ihatsun alaisuudessa työskentelee 35 Netvisorin tuotekehityksen työntekijää. Joukko koostuu hyvin erilaisista ammattilaisista, sillä tuotekehityksessä työskentelee ohjelmistokehittäjien lisäksi muun muassa laadunvalvojia ja käyttöliittymäsuunnittelijoita. Uudessa tehtävässä Ihatsua kiinnostavat erityisesti toiminnan kehittäminen ja esimiestehtävät. Hän nojaa omassa esimiestyössään Teal-filosofiaan.

– Esimiestehtävä on nykyään koutsausta, ei niinkään alaisten patistelua. Itseohjautuvuus ja henkilökohtainen vastuu ovat nykyaikaa, Ihatsu kuvailee johtamistapaansa.

Hän uskoo vahvasti myös Lean-ajatteluun. Hänen mielestään uuden luomiseksi täytyy kokeilla, tehdä nopeasti jotain ja, jos menee mönkään, niin korjata ja kokeilla uudelleen. Hän pitää tärkeänä, että Netvisorin tuotekehitystä tehdään jatkossa vahvasti keskustellen.

Kun on paljon asiantuntijoita, pitää olla keskusteleva ilmapiiri.

– Kun on paljon asiantuntijoita, pitää olla keskusteleva ilmapiiri, jotta saadaan paljon uusia ideoita ja ihmisten asiantuntijuudesta kaikki hyöty irti.

Ihatsu tulee tarvitsemaan alaistensa tukea erityisesti alkuvaiheessa, sillä aikaisemmin valmistavan teollisuuden ja tiedonhallinnan parissa työskennellyt mies on nyt ensimmäistä kertaa tekemisissä taloushallinnon kanssa. Hän myöntää tehneensä loikan epämukavuusalueelleen, mutta sieltähän tunnetusti saa vain hyvää potkua uusiin haasteisiin. Vauhdilla miestä ollaankin ajamassa sisään uuteen tehtäväänsä. Kalenteri on kuulemma buukattu täyteen jo viikkoja eteenpäin.

Asiakkaat ensin

Vaativan työn vastapainoksi Janne Ihatsu kuntoilee ja matkustelee paljon. Kesäisin hän tuulettaa aivojaan moottoripyörän selässä ja puuvenettään kunnostaen. Vasta muutaman viikon Vismalla olleena hänellä ei vielä ole selkeää visiota, miten hän haluaa lähteä Netvisoria kehittämään.

– Se on kuitenkin varmaa, että maailma muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi, eikä kenelläkään ole varaa jäädä tässä muutoksessa jälkeen. Automaation avulla pitää saada mahdollisimman paljon siirrettyä ihmisen aikaa rutiinien toistamisesta luovaan työhön, Ihatsu pohtii.

Olen yksi Netvisorin tuotekehityksen avaintekijöistä, mutta en ole se, joka sanelee, miten asioita tehdään.

Yksi asia, johon hän Netvisorissa haluaa selkeästi vaikuttaa, on sen käytettävyys. Hänen mielestään käytettävyys on yksi tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista. Hän tosin tietää, että tuotekehitykselle tulee koko ajan erilaisia, välillä jopa toisiinsa nähden ristiriitaisia toiveita, eikä niitä kaikkia pystytä koskaan toteuttamaan.

Toivojia on aina yhtä paljon kuin on käyttäjiäkin. Ihatsun tavoitteena on palvella mahdollisimman paljon kaikkia käyttäjäkuntia, myös oman talon väkeä, mutta asiakkaat tulevat aina ykkösenä.

– Haluan kuunnella kaikkien toiveita. Näin alkuvaiheessa otan kaiken vastaan ja kuuntelen avoimella korvalla. Olen yksi Netvisorin tuotekehityksen avaintekijöistä, mutta en ole se, joka sanelee, miten asioita tehdään, Ihatsu sanoo.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.