Taloushallinnon ala Suomessa on valitettavan yksinäistä. Valtaosa yrityksistä painii ongelmiensa kanssa itsekseen, vaikka Suomesta löytyy yli 4000 tilitoimistoa. Näiden tilitoimistojen sisältä taasen löytyy yli 10,000 työntekijää, joilla on valtavasti käytännön kokemusta teoreettista ymmärrystä unohtamatta.

Kasvuohjelmassa murretaan yksinään puurtamisen kulttuuria

Toimialan muutoksesta ja taloushallinnon ammattilaisen työn muutoksesta on puhuttu jo ikuisuuksia: Tämä muuttuu! Tämä poistuu! Näitä taitoja tarvitaan! Paljon spekulaatiota suurista muutoksista, vaikka prosessi toteutuu hitaasti pala kerrallaan. Tästä syystä tilitoimistojen Kasvuohjelma alunperinkin luotiin.

Ohjelma ei pyri luomaan täydellisyyttä taikka ohjaamaan ketään yhteen muottiin, vaan tarkoitus on luoda alusta yhteiselle kehittämiselle, ideoiden jakamiselle kuin ajatusten esiintuomisellekin. Murretaan yksinään puurtamisen kulttuuria ja luodaan kollektiivista älykkyyttä kaikkien voimavaraksi. Konkretia Kasvuohjelman rakenteesta löytyy aiemmin kirjoitetun blogitekstin takaa: Vuosi tilitoimistojen Kasvuohjelmassa.

Yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Moisia ei ole Suomen historiassa nähtykään ja globaalistikin puhutaan ainutkertaisesta tapahtumasta. Tasaisina ja hyvinä aikoina on helppoa marssia eteenpäin omaan tekemiseen ja toimintamalleihin tyytyen. Pelikaanin syöksyessä turbiiniin asiat kuitenkin muuttuvat ja vanhan jatkaminen johtaa nokka edellä alkavaan syöksylaskuun.

Nällöin mitataan sopeutumiskykyä ja kekseliäisyyttä, mutta myös sitä, miten nöyrä yritys on kuuntelemaan muita ja keskustelemaan avoimesti tilanteesta. Nyt ei ole tilaa sulkeutumiselle tai mystiikalle. Kasvuohjelmassa tilitoimistot ovat yhteisellä matkalla kohti kasvua.

Yhteinen foorumi Kasvuohjelman tilitoimistoille

Viikolla 13 järjestimme tilitoimistoille keskustelufoorumin, joka sai nimeksi “Tilitoimisto Koronaviruksen keskellä”. Kasvuohjelmaa rakentaessa olemme havainneet, että yhteisissä tapahtumissa on voimaa ja tätä voimaa haluttiin nyt hyödyntää poikkeustilanteessa. Foorumiin kutsuttiin kaikki Kasvuohjelman tilitoimistot ja pian meitä oli kymmenittäin yhdessä ratkaisemassa jaettuja ongelmia.

Foorumi avattiin perkaamalla vallitseva tilanne, tutkimalla trendejä ja käsittelemällä eri toimialojen reaktiota pandemiaan. Tämä kaikki oli pohjustusta tuleviin keskusteluihin, missä suurin arvo luotiin. Tarkoituksena ei alun alkaenkaan ollut rakentaa monologia oikeasta ja väärästä toiminnasta, vaan avata alusta keskustelulle, kyselylle ja jakamiselle.

Käsiteltäviin kysymyksiin kuului muun muassa:

– Miten koronavirus on vaikuttanut tilitoimiston toimintaan?
– Miten voimme pyrkiä minimoimaan tilitoimiston liiketoiminnallisia riskejä?
– Kuinka voimme auttaa kriisistä kärsiviä asiakkaita?
– Mitä jos kriisi pitkittyy?

Lopputuloksena kahden tunnin foorumin jälkeen meillä oli parempi ymmärrys tilanteesta ja kirjo toimenpiteitä, joilla selvitä poikkeustilanteen ylitse. Keskustelun aikana minä keräsin kaikki ajatukset ylös ja heti forumin loputtua jaoin tämän valmiin paketin osallistujille. Tämä sen sijaan, että jokainen olisi itsekseen pohtinut näitä kriittisiä teemoja. Ryhmässä kaikilla tilitoimistoilla on oma historia, kokemukset, vahvuudet ja heikkoudet, joita yhdistelemällä syntyy paljon laaja-alaisempi näkemys.

Nykymaailma on hyvin verkostoitunut

Kasvuohjelman tavoitteena on luoda maraton-joukkue, eikä vain kasa itseriittoisia sprinttereitä. Nykymaailma on hyvin verkostoitunut. Tämä trendi mahdollistaa erilaisten osapuolten erikoistumisen tiettyyn osa-alueeseen, joka toisaalta tarjoaa kaikille verkoston jäsenille paremman lopputuloksen. Yksi Kasvuohjelman tehtävistä onkin rakentaa tilitoimistojen kanssa verkosto erilaisten toimijoiden välille ja rakentaa yleishyödyllisiä synergioita. Tarjoamme eri alan ammattilaisten puheenvuoroja parhaista käytänteistä, ilmiöistä ja muutoksista.

Tähän mennessä aiheet ovat kattaneet ohjelmistojen käyttöä, myyntiä, markkinointia, robotiikkaa ja tulevina teemoina on esimerkiksi rekrytointi ja ulkoistettu uusasiakashankinta. Kun joku tietää jostain teemasta paljon, on tämä tieto hyvä jakaa kumppaneille. Kolmen muskettisoturin sanoin: “Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”. Täydentäen edellistä vielä Bill Gatesin lausahduksella: “Voima ei tule pidetystä tiedosta, vaan jaetusta tiedosta”.

Kehotankin sinua liittymään seuraan! Kasvuohjelma käynnistyy kolme kertaa vuodessa, jokainen kahden päivän Avaustyöpajalla. Järjestämme seuraavan heti, kun olosuhteet tämän sallivat. Ohjelma on kaikille tilitoimistoille avoin ja maksuton kokonaisuus, joka elää ja kehittyy jatkuvasti. Tämä projekti ei ole ikinä valmis ja paranee kasvaessaan ja ikääntyessään.


Petteri Rantamäki työskentelee tilitoimistojen kehittämisen parissa. Petterin intohimona on liiketoiminnan muutos, rohkeasti uuden kokeileminen ja jatkuva oppiminen, joka näkyy otteessa kehitykseen.