Vuoden 2018 aikana yritysten piti tehdä paljon töitä ainakin kahden suuren lakimuutoksen vuoksi. Alkuvuosi meni GDPR-muutoksiin ja loppuvuosi kansalliseen tulorekisteriin valmistautuessa.

Netvisorin tuotekehitys

Samat teemat vaikuttivat vahvasti myös Netvisorin tuotekehityksessä. Molemmat lakiuudistukset edellyttivät merkittäviä muutoksia ohjelmistoon, johon tuli paljon käyttäjälle näkyviä uudistuksia, mutta moni asia muuttui myös niin sanotusti konepellin alla. Varsinkin tietoturvaan panostettiin paljon vuonna 2018.

Asiakas ja käyttäjäkokemus ykköseksi

Kysyin Netvisorin tuotekehityksen päälliköltä Janne Ihatsulta, miltä vuosi 2019 näyttää ja hänen vastauksessaan nousi selkeästi esiin yksi teema, käyttäjäkokemus. Ihatsun mukaan vuonna 2019 Netvisorin tuotekehityksessä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ohjelmiston käytettävyyteen ja asiakkaiden kokemuksiin.

Käyttäjäkokemus on iso teema, jota halutaan koko ajan edistää.

– Käyttäjäkokemus on iso teema, jota halutaan koko ajan edistää. Se halutaan huomioida kaikessa tekemisessä ja sen vuoksi meillä muokataan myös työtiimejä niin, että jokaisessa tiimissä on mukana myös UX-suunnittelija, Ihatsu kertoo.

Asiakkaat ovat olleet Netvisorin kehitystyössä alusta alkaen vahvasti mukana, mutta tänä vuonna heidän näkemyksiään tullaan kuulemaan vieläkin enemmän. Kaikki sidosryhmät tullaan huomioimaan entistä paremmin.

– Panostamme niin sisäiseen kuin ulkoiseen kommunikointiin ja avoimuuteen, Ihatsu kertoo.

Mobiilikäyttö lisääntyy

Netvisorilla on jo useita mobiilitoiminnallisuuksia, jotka helpottavat ohjelmiston käyttöä. Netvisor-käyttäjät voivat tällä hetkellä tehdä mobiilisti tuntikirjaukset, matkalaskut, ostolaskujen asiatarkastuksen ja hyväksymisen sekä myös maksaa laskun. Lisäksi Netvisor ID:llä voi helposti ja turvallisesti kirjautua sekä muihin mobiilisovelluksiin että Netvisorin täysversioon.

Vuoden 2019 aikana Netvisorista on lisäksi tulossa oma, laajempi mobiilisovellus, joka tulee helpottamaan yrityksen johdon ja työntekijöiden arkea. Yhä useampia päivittäisiä tehtäviä pystyy jatkossa hoitamaan mobiilisti.

Uuden mobiilisovelluksen aloitusnäkymä tulee sisältämään pitkälti samoja tietoja kuin Netvisorin täysversiokin; useita erilaisia tietoikkunoita, joista näkee yrityksen tilanteen.
Palkansaajalle Netvisor-sovellukseen tulee paljon mielenkiintoisia lisäpalveluita. Oma työsuhde-näkymässä voi muun muassa tarkastella aikaisempaa helppolukuisempaa palkkalaskelmaa, johon on lisätty verokortin tilanne graafisena. Jatkossa palveluun on tulossa esimerkiksi mahdollisuus lähettää verokortit ja lääkärintodistukset tietoturvallisesti palkanlaskijalle. Uusi mobiilisovellus tulee asiakkaille koekäyttöön tammikuun aikana.

Uusia resursseja uuden kehittämiseen

Viime vuosi kului vahvasti lakisääteisten muutosten parissa. Alkuvuoden 2019 aikana tulorekisteri vaatii vielä jonkin verran tuotekehityksen huomiota, mutta pikkuhiljaa kaikki resurssit ollaan siirtämässä uuden kehittämiseen ja käytettävyyden sekä toiminnallisuuksien parantamiseen.

Uuden kehittämisen lisäksi olemassa olevia toimintoja tullaan uudistamaan ja kehittämään entistä paremmiksi. Tietyt toiminnot ovat joutuneet odottamaan uudistusta, mutta tänä vuonna niihin tullaan panostamaan entistä enemmän resursseja.

Haluamme myös asiakkaat vahvasti mukaan jo suunnitteluvaiheeseen, jotta emme tee turhia vääriä oletuksia.

Resursseja on myös saatu kasvatettua kiitettävästi Netvisorin tuotekehityksessä. Syksyn ja vuodenvaihteen aikana tiimissä on aloittanut kymmenkunta uutta vismalaista. Lisää työntekijöitä tarvitaan kuitenkin koko ajan, sillä ohjelmisto laajenee ja asiakaskunta kasvaa, mikä luo koko ajan lisää paineita tuotekehitykseen.

– Olemme ottamassa käyttöön ketterää, eli agilea toimintamallia tuotekehityksessä. Olemme rakentaneet pienempiä tiimejä, joissa tehdään jatkuvaa kehitystä. Tuloksia seurataan tiiviisti ja jos jotain tarvitsee muuttaa, reagoimme heti. Haluamme myös asiakkaat vahvasti mukaan jo suunnitteluvaiheeseen, jotta emme tee turhia vääriä oletuksia, Janne Ihatsu kertoo alkaneen vuoden uusista tuulista Netvisorin tuotekehityksessä.

Jos haluat mukaan Netvisorin täysversion tai mobiiliversion tuotekehitykseen, ilmoittaudu Communityssä testihenkilöksi tai ilmoita siellä oma kehitysideasi.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.