Yrityksen johtamisen tärkeimmät työkalut ovat sen talousraportit. Usein talouden luvut on esitetty niin hankalasti, että niiden todellista merkitystä on vaikea tulkita. Netvisorista saat ajantasaiset raportit selkeinä ja havainnollisina kaavioina.

Netvisorista löydät raportointiratkaisun moniin erilaisiin tarpeisiin.

Netvisor taloushallinto-ohjelmisto sisältää tärkeimmät operatiiviset perusraportit, kuten budjetin, reaaliaikaisen kassavirran, kassavirtaennusteen, myynnin ja ostojen raportit sekä tulos- ja taselaskelmat. Osa Netvisorin raporteista, kuten liikevaihto, kassavirtaennuste ja tärkeimmät tunnusluvut on käytettävissä myös Netvisorin mobiilisovelluksessa.

Netvisoriin on pyritty rakentamaan hyvä peruspaketti raportointia varten, mutta koska tarpeita on hyvin erilaisia, olemme koonneet lisäksi kattavan kumppaniverkoston tarjoamaan vielä monipuolisempia raportoinnin työkaluja. Ne on otettavissa käyttöön Netvisor Storesta ilman pitkäkestoisia käyttöönottoprojekteja.

Vaihtoehtoja löytyy niin pk-yritysten kuin konsernien ja ketjuyritysten erityistarpeisiin. Lisäksi, koska Netvisorin asiakaskunnassa on paljon myös yhdistyksiä, säätiöitä ja urheiluseuroja, on niidenkin tarpeisiin pyritty löytämään sopivia raportointiratkaisuja.

Raportoinnin monet mahdollisuudet

Nykyaikana yrityksen työkalupakista on hyvä löytyä apuvälineitä budjetointiin, suunnitteluun, erilaisten skenaarioiden laatimiseen, reaaliaikaiseen seurantaan sekä ennustamiseen.

Financial Overview

on pk-sektorille suunniteltu, mutta toimii erinomaisesti myös suuremmissa osakeyhtiöissä. Sen avulla pk-yritystenkin on mahdollista hyödyntää aikaisemmin vain suuryritysten saatavilla olleita automaattisia raportteja talouden suunnittelussa ja toteumien seurannassa.

Financial Overview näyttää raportit havainnollisina kaavioina ja kuvaajina. Ohjelmistosta näkee tärkeimmät talouden tunnusluvut, kuten liikevaihdon, kulut ja tuotot, rahat ja pankkisaamiset sekä liikevoiton selkeinä, graafisina esityksinä. Raportteja voi myös muokata oman tarpeen mukaan. Lisäksi Financial Overview sisältää pk-yritykselle sopivan budjetointityökalun.

Supermetrics

automatisoi kaiken taulukkolaskennassa tapahtuvan raportoinnin ja vähentää käsin tehtävää tiedonsiirtoa. Sen avulla voidaan luoda raportteja ja dashboardeja, joihin voi yhdistää Netvisorista saatava datan lisäksi myös muista lähteistä tuotavaa tietoa.

Sen avulla dataa voidaan myös jatkojalostaa ja visualisoida haluttuun muotoon. Supermetricsissä on myös erinomaiset tiedon jako-ominaisuudet, joiden avulla oikeat raportit on helppo jakaa niitä tarvitseville henkilöille.

BiBook

on luotu helpottamaan raporttien hallintaa ja niiden jakamista. Ohjelmaan tuodaan integraation kautta tietoa Netvisorista ja sen avulla voidaan keskittää yrityksen tärkeimmät talousraportit yhteen selkeään portaaliin.

Ohjelmasta löytyy noin kaksikymmentä valmista raporttia, joiden avulla on helppo jakaa tietoa henkilöstölle. Raporteilta pääsee porautumaan aina tarkempiin tietoihin, esimerkiksi miten jokin tuote on myynyt vuosien varrella tai mitkä asiakkaat hoitavat maksunsa ajallaan ja millä asiakkailla on todellisia haasteita maksujensa kanssa.

Tutustu tarkemmin Netvisorin tarjoamiin raportoinnin ratkaisuihin mm. esittelyvideoiden avulla.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.