Netvisor 15-vuotta: Entistä enemmän käytettävyyttä ja automaatiota

Kuuntele Podcastina 8’58 min

Netvisorin kulmakiviä ovat alusta alkaen olleet kirjanpidon automatisointi, sähköinen tiliote, pankkiyhteydet ja yhteiskäyttö tilitoimiston ja yrityksen välillä. Niistä toiminta lähti 15 vuotta sitten ja ne ovat ohjelmiston sydän tänäkin päivänä.

Tällä hetkellä kirjanpidon ja tositteiden automaatioaste on Netvisorissa noin 97 prosenttia. Tositteiden automatisoinnissa on siis yleisellä tasolla saavutettu lähes korkein tavoiteltava aste. Loput kolme prosenttia ovat enemmän tai vähemmän poikkeustilanteita, joiden itsepäinen automatisointi ei liene järkevää kehitysresurssien käyttöä.

Sen sijaan me Netvisorilla keskitymme yhä enemmän yritysten muiden talousprosessien manuaalisten työvaiheiden poistamiseen. Tämä vaatii monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi myös aiempaa enemmän panostuksia ohjelmiston käytettävyyden parantamiseen ja käyttäjien opastamiseen. Meillä on paljon asiakkaita, jotka eivät vielä hyödynnä automaation tehoja läheskään tarpeeksi.

Esimerkiksi ostolaskujen osalta olemme juuri päivittäneet automaatiota ja automaation kattavuus laajeni noin 250%. Loppuvuoden aikana, kun mahdollistamme myös ostolaskujen maksattamisen automaation avulla, tulee ostolaskujen käsittelyprosessista 100% automaattinen. Tämä on mielestäni merkittävä saavutus.

Netvisorin automaatioasteen kehitys

Entistäkin käytettävämmäksi

Netvisor alkaa olla kypsässä iässä ja toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien kattaus on todella laaja. Oma roolini Netvisorin tuotekehityksen johtajana on keskittyä aiempaa enemmän palvelun optimointiin. Haluan varmistaa, että kaikki tehot konepellin alla saadaan valjastettua asiakkaiden käyttöön.

Käytettävyyden eteen tehdään paljon töitä. Vuonna 2013 minut palkattiin Netvisorin ensimmäiseksi käytettävyyssuunnittelijaksi. Nyt meillä on jo kuuden hengen suunnittelutiimi, joka ratkoo käytettävyysongelmia.

Asioita mietitään entistä enemmän käyttäjän näkökulmasta.

Asioita mietitään entistä enemmän käyttäjän näkökulmasta. Aiemmin tuotteen käytettävyyttä saatettiin pohtia tarkemmin vasta julkaisun jälkeen tai, kun kävi ilmi, että käyttäjä ei osaa käyttää sitä. Nyt suunnittelutiimi on mukana jo ideointivaiheessa. Mietimme ja testaamme käytettävyyttä hyvissä ajoin ennen varsinaista kehitystyötä ja julkaisua. Olemme myös aktiivisesti yhteydessä kumppaneihin ja asiakkaisiin, vierailemme käyttäjien työpisteillä seuraamassa arkea ja pidämme testipäiviä käyttäjien kanssa.

Palkanlaskennan automaatio seuraava iso askel

Käytettävyyden rinnalla Netvisorin automaatio lisääntyy jatkossakin. Tavoitteemme on vähentää manuaalisia työvaiheita esimerkiksi laskujen käsittelyssä ja palkanlaskennassa, jonka automatisointi on seuraava merkittävä kehitysaskel Netvisorissa.

Osto- ja myyntireskontra ja jopa taustalla syntyvä kirjanpito ovat asioita, jotka yrittäjä oppii hoitamaan itse nykyaikaisten ohjelmistojen avustuksella. Palkanlaskenta sen sijaan on monimutkaisine laskukaavoineen ja työehtosopimuksineen monelle mahdoton tehtävä ja sen hoitamiseen yrittäjä tarvitsee aina ammattilaisen apua.

Se on haaste, jonka me haluamme ratkaista. Mielestämme yrittäjän täytyy pystyä maksamaan ainakin itselle sekä omille kuukausipalkkalaisille palkka niin, että kaikki hoituu automaattisesti. Järjestelmä korkeintaan kysyy apua tai käyttäjän mielipidettä poikkeustilanteissa.

Käyttäjälle enemmän vaihtoehtoja

Netvisorin idea, taloushallinnon toimintojen automatisointi ja reaaliaikainen kassavirran sekä maksuvalmiuden ennustaminen edellyttää, että kuitit ja kulut kirjataan järjestelmään. Jotta jokainen yrityksen työntekijä saadaan tekemään kirjaukset täsmällisesti ja ajantasaisesti, täytyy meidän tarjota juuri heille sopivia tapoja kirjausten tekemiseen. Siksi olemme viime aikoina panostaneet yhä enemmän muun muassa ohjelmistoyhteistyön ja rajapintojen sekä mobiilipalveluiden kehittämiseen.

Tavoitteemme on, että mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa informaatiota siirtyy ohjelmistojen välillä, eikä käyttäjien tarvitse syöttää tietoja erikseen Netvisoriin. Jos ja kun kirjauksia täytyy tehdä, tuovat mobiilipalvelut ohjelmiston helposti saataville. Siksi olemme tänä vuonna perustaneet oman mobiilikehitystiimin. Olemme jo julkaisseet Visma Scanner -kuittiskannerin Netvisoriin ja Netvisor ID -tunnistautumissovelluksen. Oma Netvisor-sovellus on parhaillaan työn alla.

Mobiili ei riitä, vaan käyttöliittymien pitää toimia hajautetusti.

Mobiilikeskeisyydestä puhutaan paljon, mutta minun mielestäni se on ideana puutteellinen. Itse uskon enemmän hajautettuun käyttöliittymään. Käyttäjällä pitää olla erilaisia mahdollisuuksia hoitaa asioita. Työpaikalla hän esimerkiksi hyväksyy laskun tietokoneella. Kotimatkalla palvelu pyytää vielä kuittauksen toiseen asiaan tekstiviestillä. Mobiilisovelluksella hän voi kirjata työtunnit ja halutessaan lähettää taksikuitista otetun kuvan sähköpostilla. Mielestäni parasta palvelua on se, että käyttäjä voi itse valita juuri hänelle kyseiseen paikkaan ja hetkeen sopivan käyttöliittymän.

Tavoitteena yritysten sekä tilitoimistojen tukeminen kasvussa

Viime vuonna tarkastelimme kriittisesti Netvisorin tuotestrategiaa. Samalla kirkastimme itsellemme Netvisorin ydinajatusta ja olemme palanneet tietyllä tavalla juurille. Keskitymme jatkossakin suomalaisten yritysten talousprosessien automatisointiin ja muut palvelut tuomme asiakkaillemme rajapintojen kautta yhteistyökumppaneiden avulla. Me uskomme vahvasti API-talouteen. Kaikkia erilaisia toimialakohtaisia ratkaisuja ei ole järkevää tehdä itse, vaan huolehtia, että eri alojen ykkösohjelmistot toimivat Netvisorin kanssa hyvin yhteen. Tämä tekee Netvisorista myös aiempaa kilpailukykyisemmän vaihtoehdon suuryritysten käyttöön.

Meidän mielestämme yrittäjän tai yrityksen henkilökunnan pitää pystyä tekemään tietyt taloushallinnon operatiiviset tehtävät itse, esimerkkinä ostolaskujen käsittely. Se ei tietenkään poista kirjanpitäjän työtä, vaan muuntaa sitä. Tilitoimistot ovat meille edelleen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Yhtenä strategisena linjauksena panostamme jopa aiempaa enemmän tilitoimistojen ja Netvisoria käyttävien yritysten tehokkaaseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön ohjelmiston avulla.

Tilitoimistot ovat edelleen tärkeitä yhteistyökumppaneita meille.

Olemme tänä vuonna kiertäneet tilitoimistoissa selvittääksemme miten Netvisor jatkossa tukee tilitoimistojen tehokkuutta ja kasvua entistäkin paremmin. Tähän liittyy niin tuotekehityksellinen näkökulma kuin myös tilitoimistojen omien tehokkaiden palvelumallien rakentaminen Netvisorin ympärille. Uskomme vakaasti siihen, että keskittäminen Netvisoriin kannattaa ja sen eteen investoimme todella paljon. Meillä on iso joukko tilitoimistokumppaneita, joiden kasvua on ollut ilo seurata ja joiden mukana myös me olemme kasvaneet. Iso kiitos siis kaikille tilitoimistokumppaneillemme!

Tavoitteemme on auttaa sekä asiakkaitamme että kumppaneitamme menestymään. Kun yritys käyttää mahdollisimman vähän aikaa pakollisten taloushallinnon prosessien hoitamiseen, jää enemmän aikaa oikeasti tuottavaan työhön. Lisäksi, kun kaikki taloushallinnon prosessit pyörivät reaaliaikaisesti ja sisäinen laskenta syntyy samalla, on yrityksen johdolla paremmat eväät tehdä kannattavampia liiketoiminnallisia päätöksiä.


Timo Pöntinen työskentelee Visma Solutionsilla käytettävyysvalmentajana. Timo sparraa ja valmentaa Visman eri tiimejä sekä asiantuntijoita saavuttamaan parempia kokemuksia käyttäjillemme.