Moderni talouspäällikkö sparraa ja verkostoituu

Taloushallinnon perustehtävät ovat muuttuneet teknologian kehittyessä sähköisiksi ja automaattisiksi. Lisäksi nykyaikaisilla ohjelmistoilla raportit ja taloushallinnon tiedot ovat kaikilla sidosryhmillä saatavilla ilman koostamista tai tiedon mystifiointia. Talousjohtajan onkin mahdotonta olla enää korvaamaton vanhoilla toimintamalleilla.

Keskustele aktiivisesti ja verkostoidu

Talouspäällikön tulee olla aidosti kiinnostunut yrityksen avainihmisten ajatuksista, mielipiteistä sekä “henkisestä vireestä” suhteessa liiketoiminnan kehittymiseen ja talouslukuihin. Moderni talouspäällikkö keskustelee laajasti yrityksen sisällä ja hakee “kovaa maata” liiketoiminnan ennustamista varten. Hyvä talousraportointi ja sisäinen laskenta kertoo, miten yrityksellä on mennyt, mutta laaja keskustelu auttaa ennustamaan tulevaa tarkemmin. Esimerkiksi myyjiltä ja markkinoinnilta voi saada arvokasta tietoa liikevaihdon ennustamisen tueksi.

Osaava talouspäällikkö rakentaa myös hyvän agendan ja raamin keskusteluille, jolloin keskusteluiden sisältö alkaa tuottamaan toistettavuudessaan tarkempaa tietoa ennusteen muodossa.

Sparraa, älä päde!

Utelias talouspäällikkö kehittää omaa liiketoiminnan osaamistaan laajasti ja pystyy keskustelemaan taloustiedon pohjalta niin myynnin kuin tuotannon vastuuhenkilöiden kanssa. Muista, että tavoitteenasi on kehittää omalta osaltasi liiketoimintaa ja menestymisen edellytyksiä suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Olet siis olemassa bisnestä varten eikä päinvastoin. Mieti siis, miten saat sisäiset sidosryhmät loistamaan omalla sparraamisellasi, joka pohjautuu tietoon, analyyseihin ja älykkääseen vuoropuheluun. “Bessewissereistä” tai läksyttäjistä ei ole hyötyä kenellekään.

Teknologia antaa aikaa

IT-järjestelmät sekä niiden keskinäinen integroituvuus kehittyy lujaa vauhtia. Pidä silmät auki ja keskustele kumppanien ja kollegoiden kanssa teknologian hyödyntämisestä. Laaja ymmärrys yrityksen käyttämistä sovelluksista auttaa ymmärtämään kokonaisuuden siitä, miten laajasti tietoa kerätään. Tekniikkaa ymmärtävä talouspäällikkö ottaa järjestelmien tiedosta kaiken irti ja automatisoi tiedon siirron. Näin aikaa jää toiminnan ja taloushallinnon kehittämiseen.


Jussi Pekkala on Visma Solutionsin strategia- ja markkinointijohtaja.
Jussi uskoo, että kestävä menestys syntyy rohkeasta vastuunjakamisesta, tavoitteellisuudesta sekä uskalluksesta myös epäonnistua.