Miten taloutta suunnitellaan ja ennustetaan tulevaisuudessa?

Talous- ja rahoitusjohtajat uskovat huipputeknologian ja ei-taloudellisen tiedon merkityksen kasvavan yritysten talouden suunnittelussa ja ennustamisessa. FSN:n (Financial Systems News) tekemään maailmanlaajuiseen kyselyyn vastasi yli tuhat talousjohtajaa. Kyselyn perusteella esiin nousi viisi selkeää tulevaisuuden trendiä, jotka tulevat vaikuttamaan talousennustamiseen.

1. Ei-taloudellisen tiedon rooli ennusteissa kasvaa

78% talous- ja rahoitusjohtajista on yhtä mieltä siitä, että ennakoinnin avain on jatkossa muiden kuin taloudellisten tietojen entistä syvempi ja laajempi käyttö. Ei-taloudellisten tietojen hyödyntäminen tekee organisaatioista entistä reagoivampia ja mahdollistaa yrityksille tehokkaamman toiminnan. Siksi myös talouden ennustamisessa on äärimmäisen tärkeää hyödyntää ja tutkia organisaation muita kuin taloudellisia tietoja.

2. CRM-tiedot haastavat taloustiedon suurimpana vaikuttajana

Tutkimustulokset osoittavat, että talousala on tunnustanut tarpeen tarkastella organisaation tietoja myös taloustietojen ulkopuolelta saadakseen kilpailuetua. 26 prosenttia talousjohtajista luokittelee asiakastiedot kaikkein oivallisimmaksi tietolähteeksi yrityksen tulevaisuuden ennustamiseen, kun 34 prosenttia pitää talouslukuja edelleen tärkeimpänä ennustamisen lähteenä.

3. Tekoälyn avulla parannetaan ennustettavuutta ja kilpailukykyä

FSN: n mukaan vain 14% talousjohtajista käyttää keinoälyä ja koneoppimista hyödykseen siitä huolimatta, että niiden avulla tehty tietojen visualisointi on tehokkaampaa kuin mikään muu. Tekoälyn käytön edelläkävijät työskentelevät ensisijaisesti yli 10 000 työntekijän organisaatioissa. Heidän mielestään huipputeknologia tuo ennustamiseen parempaa tarkkuutta ja kykyä nähdä pidemmälle eteenpäin.

4. Onko huipputeknologia talouden tulevaisuus?

Tutkimuksessa kysyttiin talousjohtajilta tekoälystä ja koneoppimisesta, ja tulosten mukaan 56% heistä uskoo, että meistä tulee entistä riippuvaisempia koneoppimisesta ja sen myötä saatavista tarkemmista ennusteista. Talousjohtajien mielestä ihmisten tekemissä ennusteissa on liikaa puolueellisuutta.

5. Rullaavat ennusteet antavat paremman käsityksen tulevasta

Globaalissa tutkimuksessa näkyy jo hienoinen kallistuminen kohti rullaavia ennusteita vuosittaisen budjetoinnin sijaan. Talousjohtajat kokevat, että heidän suunnittelunsa, budjetointinsa ja ennustamisensa ovat oivaltavampia rullaavan ennustamisen ansiosta, kun taas perinteinen budjetointi todennäköisesti johtaa edellisvuosien kopiointiin ja toistuviin tuloksiin.


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 35 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.