Menestys lähtee yksinkertaisuudesta

Kodinturvayritys Verisuren toimitusjohtajan Sami Rannan mukaan menestys lähtee yksinkertaisesta ja helposti lähestyttävästä ideasta – myös teknologiassa.

– Yrityksen tarjooman täytyy olla tarpeeksi konkreettinen ja kompakti: tee jotain, mikä on asiakkaille tärkeää, ja paranna sitä. Mieti, mikä on yrityksen ydin, ja muista yksinkertaisuus myös kasvun myötä.

Yksinkertaisuuden vaatimus näkyy paitsi yrityksen sisällä, myös asiakkaiden tarpeissa. Kuluttaja ei halua tuotetta, jota on vaikea käyttää ja ymmärtää. Verisure tarjoaa ammattimaisesti valvottuja, älykkäitä murto-, palo- ja vuotohälytysjärjestelmiä koteihin ja pienyrityksiin. Verisuren toiminta on lähtenyt kasvuun juuri yksinkertaisuuden pohjalta: toiminta käynnistyi alun perin murtoturvallisuudesta, joka on aiheena helposti käsitettävä ja jokaista lähellä.

Jätä tilaa kokeiluille ja turvaa jatkuvuus

Ranta näkee, että yrityksen ei kannata tehdä asioita liian monimutkaisesti ja suunnitella kaikkea puhki. Kasvavan yrityksen toimintaan kuuluu olennaisesti joustavuus.

– Yritystoiminnassa täytyy uskaltaa kokeilla ja testata uusia juttuja – mutta pitää muistaa myös seurata kokeilujen onnistumista.

Yritystoiminnassa täytyy uskaltaa kokeilla ja testata uusia juttuja.

Ranta linjaa, että yrittämisessä tärkeintä on turvata toiminnan jatkuvuus, sillä ilman jatkuvuutta ei voi tulla menestystä.

– Kustannusten ennustettavuus on pienyrittäjälle tärkeää. Yrittäjä voi ajatella, että esimerkiksi tulipalon sattuessa vakuutus korvaa vahingot. Syvällisempi ongelma vahinkotilanteessa kuitenkin on, että toiminta keskeytyy. Keskeytymisen aiheuttamat pitkäaikaiset vaikutukset voivat olla massiiviset. Siksi kannattaa ajatella pidemmälle ja ennaltaehkäistä se, minkä pystyy ennaltaehkäisemään.

Huolehdi tiedonkulusta ja luo mahdollisuuksia edetä uralla

Verisure on nuori organisaatio niin yrityksenä kuin henkilöstön keski-iän näkökulmasta. Yritys on kasvanut vuosituhannen alusta systemaattisesti keskimäärin 16 prosenttia vuosittain. Asiakasmäärä on kymmenkertaistunut 14 vuodessa. Kasvun tuoma haaste on saada organisaation sisäinen viestintä pysymään kasvavan joukon mukana. Verisure kasvaa ympäri Suomea ja etäisyydet vaativat tehokkaita keinoja viestiä.

– Meillä on käytössä viimeisimmät virtuaalityökalut ja pilvipalvelut, jotta henkilöstö on samalla viivalla joka puolella maata. Ei pidä kuitenkaan aliarvioida henkilökohtaisen kanssakäymisen merkitystä, Sami Ranta muistuttaa.

Verisuressa halutaan tukea uuden sukupolven nousua ja uralla etenemistä. Yrityksessä on paljon nuoria esimiehiä ja ensimmäistä kertaa esimiesroolissa olevia ihmisiä, siksi esimiestyöhön ja esimiesten valmentamiseen on satsattu paljon.

Pidä yrittäjähenkisyys elossa kasvun pyörteissä

Turvallisuusala voi herättää mielikuvia perinteisestä ja jäykästä toimialasta. Se ei kuitenkaan ole koko totuus.

– Meillä Verisurella on ihan oma yrityskulttuuri, jossa turvallisuus ja luottamus ovat keskeisesti läsnä. Panostamme sataprosenttisesti laatuun, mutta samaan aikaan meillä on vallalla vahva startup-henkisyys. Meillä on vapaus toimia ja tehdä tulosta omalla tyylillä.

Verisuressa halutaan pitää yrittäjähenkisyydestä kiinni myös tulevaisuudessa. Kasvun myötä haasteena on byrokratisoitumisen välttäminen.

Kasvuyrityksen johtamisessa hienointa on nähdä, että ihmisillä on hauskaa töissä.

– Kasvuyrityksenä tasapainoilemme prosessien luomisen ja yritteliäisyyden sekä luovuuden ylläpidon välillä. Korkea laatu, erinomainen asiakaspalvelu ja hyvä kuluttajakokemus vaativat systemaattisuutta, mutta sitä ei pidä viedä liian pitkälle, jotta ihmiset eivät tukahdu.

– Kasvuyrityksen johtamisessa hienointa on nähdä, että ihmisillä on hauskaa töissä – hyvä fiilis bisneksen kasvamisesta näkyy työpaikalla, Ranta sanoo.

Tämä blogi on osa Visma Solutionsin Suomi 100 -projektia. Keräsimme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sata vinkkiä yritysten menestymiseen. Koko oppaan löydät täältä.


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 35 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.