Keskusliikkeiden sähköiseen tilaus-toimitusketjuun liittyminen on pian helppoa

Palvelu, joka on aikaisemmin ollut liian kallis pk-yrittäjille on nyt tulossa kaikkien yritysten saataville. Visma Solutions ja Youredi ovat yhteistyössä tuottaneet tavan liittyä keskusliikkeiden ja muiden suuryritysten sähköiseen tilaus-toimitusketjuun helposti ja kustannustehokkaasti. Maventa EDI -palvelu on integroitu osaksi Netvisorin automatisoidun taloushallinnon kokonaisuutta. Myöhemmin se laajenee myös Visma Passelin käyttäjien saataville.

Maventa EDI:n avulla keskusliikkeet lähettävät ja tavarantoimittajat vastaanottavat tilauksia täysin sähköisesti. Tämä poistaa erehdyksen mahdollisuuden lähes kokonaan ja mahdollistaa tulevaisuudessa automaattisen tilauskäsittelyn. Tilauksen tietoja ei tarvitse enää tarkistaa moneen kertaan, vaan tieto tulee kerralla oikein.

Selkeä kilpailuetu pk-yrityksille

Visma Solutionsin tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä kasvattamaan kilpailukykyä. Kaikki palveluratkaisumme tähtäävät siihen, että yritykset olisivat tuottavampia ja tehokkaampia sekä ohjelmistot helppokäyttöisiä.

Keskusliikkeet ovat keskittäneet ostojaan niille toimijoille, joilla on mahdollisuus sähköiseen tilaus-toimitus-ketjun hallintaan. Tämä on tuonut selkeitä tehokkuus ja kustannushyötyjä isoille toimijoille, kun tilauksia ja toimituksia ei hallinnoida manuaalisesti tai sähköpostikanavaa hyödyntäen. Nyt Maventa EDI tarjoaa samat mahdollisuudet pk-yrityksille toimia keskusliikkeiden kanssa tehokkaasti.

Maventa EDI tuo yrityksille selkeää kilpailuetua, sillä sähköisen tilausjärjestelmän kautta yritys voi saada enemmän tilauksia suuryrityksiltä. Sen avulla pk-yrityksillä on nyt selkeästi parempi mahdollisuus saada tuotteensa keskusliikkeiden tuotevalikoimiin.

Sähköinen tilaus-toimitusjärjestelmä helpottaa myös kirjanpitäjän työtä, koska Maventa EDI:n kautta tuleva tilaus kirjautuu suoraan toimittajan Netvisor- tai Passeli-ohjelmaan. Automaattisesti vastaanotetut tilaukset kyetään toimittamaan ja laskuttamaan ajallaan. Yrityksellä on ajantasainen tilanne myyntisaatavista ja kassavirrasta.

Tilausten kilpailuttaminen helpottuu

Tilaajan näkökulmasta Maventa EDI puolestaan tuo tarjolle entistä laajemman tuottajakunnan, joilta on helppo tilata tuotteet sähköisen viestipalvelun kautta. Kauppojen on helpompi laajentaa tuotevalikoimaansa.

Maventa EDI:n helppokäyttöisyys ja edullisuus takaa sen, että ohjelma tulee olemaan alansa kattavin. Netvisoria ja Passelia käyttäviä yrityksiä on tällä hetkellä noin 40 000. Maventa EDI tulee siis kattamaan tuhansia pk-yrityksiä, mikä puolestaan lisää kilpailuttamisen mahdollisuuksia.

Markkinoiden helpoin ja kustannustehokkain

Uusi palvelu on markkinoiden helpoin ottaa käyttöön ja ehdottomasti edullinen käyttää pienissäkin yrityksissä. Käyttöönotto on täysin maksuton ja se tapahtuu yhdellä napinpainalluksella Netvisorissa. Maventa EDI:ä käyttäessäsi maksat vain transaktioista. Yhden viestin hinta tulee olemaan noin 50 senttiä.

Maventa EDI -palvelun tavoitteena on säästää asiakkaiden aikaa ja rahaa. Palvelussa on muun muassa mahdollista automatisoida tiettyjä säännöllisesti tapahtuvia tilauksia, jolloin järjestelmä lähettää esimerkiksi kuukausittain toistuvan tilauksen automaattisesti. Automaation säästämä työaika voidaan yrityksissä käyttää vaikkapa toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

Maventa EDI on myös erittäin tietoturvallinen, koska sen sisällä kulkeva liikenne on valvottua ja se perustuu kansainväliseen EDI-standardiin.

 


Janne Lyytikäinen on Visma Netvisorin tuotejohtaja. Jannen tärkeimpänä tehtävä on talous- ja palkkahallinnon täysautomaatio sekä digitalisaation edistäminen pk-yrityksissä. Siinä avainasemassa on pk-yritysten ja tilitoimistojen kilpailuedun kasvattaminen.