Vuodenvaihteessa voimaan tuli yritysperintään vaikuttava väliaikainen perintälain muutos, jolla on hyvä tavoite: suojata yrityksiä koronan aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa. Tältä osin muutos on tervetullut. Samalla laki tulee lisäämään yhdenvertaisuutta sekä vastuullisuutta perinnän toimintakenttään.

Mutta mihin kaikkeen laki oikeastaan vaikuttaa ja mitä muutoksesta olisi hyvä tietää? Kysyimme asiaa Intrumilta, Netvisorin ohjelmistokumppanilta. Intrumilla on alan mittavin, jo 110 vuoden, kokemus perinnästä, joka antaa perspektiiviä arvioida alaa, sen toimintaympäristöä ja tulevaisuutta sekä niitä muutoksia, joita alalla tarvitaan.

Mistä muutoksessa on kyse?

Yritysperintää koskeva tilapäinen lakimuutos tuli voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 30.6.2021 asti. Lakimuutoksen tavoitteena on suojata yrityksiä koronaviruspandemian aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa. Lakia sovelletaan sekä velkojien itsensä että perintätoimistojen tekemiin yrityssaatavien perintätoimenpiteisiin. Kuluttajaperintää koskevat säännökset pysyvät ennallaan.

Väliaikaisessa lakimuutoksessa yritysperinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin perintäkulujen tason ja keinovalikoiman osalta. Laki rajaa perintätoimien perintäkuluja ja enimmäismääriä, säätää aikarajoja kulullisiin maksumuistutuksiin ja maksuvaatimuksiin sekä estää ja rajoittaa Trattaperinnän käyttöä muilta kuin yli 100 000 euroa vaihtavilta osakeyhtiöiltä.

Mikä väliaikaisessa perintälaissa muuttui?

– Väliaikaisessa lakimuutoksessa yritysperinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan yritysperinnässä perintäkulut perustuvat tehtyyn työhön. Väliaikaisessa lakimuutoksessa kuluihin on säädetty euromääräiset enimmäismäärät.

– Yrityssaatavaa koskevan maksumuistutuksen enimmäiskuluksi säädetään 10 euroa. Tämä koskee sekä velkojan itsensä että perintätoimiston lähettämää maksumuistutusta.

– Yrityssaatavien maksuvaatimus-, maksuajan pidennys- ja maksusopimuskuluille säädetään enimmäismäärät. Maksuvaatimus- ja maksusopimuskulut porrastuvat saatavan pääoman mukaisesti.

– Tratan käyttö on sallittu vain, jos velallisena on muu kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Väliaikaisen lain voimassaolon aikana trattaa käytetään siis pääsääntöisesti vain, jos velallisena on osakeyhtiö. Pienten ja juuri toimintansa aloittaneiden osakeyhtiöiden osalta tratan julkaisua on rajoitettu.

– Tratasta aiheutuville kuluille sekä konkurssiuhkaisen maksuvaatimuksen kuluille säädetään enimmäismäärä.
– Perintätoimenpiteille säädetään aikarajat siten, että yritysperinnässä perintätoimenpiteiden välin tulee olla vähintään 7 päivää.

– Esimerkiksi maksuvaatimuksen voi lähettää vasta kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää.
– Lisäksi väliaikaisessa laissa säädetään perintäkuluihin oikeuttavien perintätoimien enimmäismäärästä sekä kokonaiskuluvastuusta yrityssaatavien perinnässä.

Muutoksella on vaikutuksia jokaisen perintää tekevän yrityksen tai perintätoimiston toimintaan, sillä tietojärjestelmiin on tehtävä muutoksia sekä lain voimaantullessa että sen poistuessa.

”Uskomme, että nyt tehty väliaikainen lakimuutos tulee ongelmallisuuksistaan huolimatta johtamaan aikanaan yritysperintää koskevaan lopulliseen lakiuudistukseen. Se taas selkeyttäisi alan pelisääntöjä ja lisäisi yhdenvertaisuutta. Samalla se puhdistaisi alaa sellaisista toimijoista, joille hyvä ja vastuullinen perintä on ollut vain sanahelinää”, toteaa Juha Iskala, Intrum Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja.


Haluatko lisää läpinäkyvyyttä kaupantekoon ja minimoida siihen liittyvät riskit jo ennalta? Tutustu uudistettuun Intrum Riski-indikaattoriin. Palvelu tuo asiakasyritysten ja toimittajen maksuvalmiustiedon näkyviin suoraan Netvisoriin. Tieto on saatavilla juuri silloin kun sitä eniten tarvitaan, jonka lisäksi tiedot päivittyvät automaattisesti joka päivän. Näin sinä voit nukkua yösi taas levollisemmin.


Anni Oksanen työskentelee Netvisorin markkinoinnissa. Vankka kokemus B2B-maailmassa on paljastanut, että yritysten sisältä löytyy monia tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuiksi.