Yrityksen talouslukujen ja toteumien seuraaminen on haastavaa. Talousarvion voi helposti rakentaa Exceliin mutta entäs, kun vuoden mittaan pitäisi seurata, missä mennään? Ovatko tuotot ja kulut toteutuneet niin kuin suunniteltiin? Miltä näyttää tulevat kolme kuukautta? Entäs, kun edessä on tilanne, että pitäisi tehdä isoja päätöksiä? Tuleeko se usein liian nopeasti eteen, etkä ehdi saada riittävästi dataa päätöksenteon pohjaksi?

Budjetointi ja raportointi hoituvat kätevästi Financial Overviewlla

Jos haluat tehdä yrityksellesi mahdollisimman tarkan budjetin, nähdä yrityksesi taloudesta ajantasaisen tilanteen ja hieman tulevaakin, eikä sinulle riitä vain toteutuneet luvut, kannattaa sinun harkita pilvipohjaista budjetoinnin ja raportoinnin työkalua.

Nyt pk-yrityksilläkin on mahdollisuus ottaa käyttöönsä automaattiset raportit talouden suunnitteluun ja toteumien seurantaan.

Financial Overview on uusi tuote Suomen markkinoilla ja se tuo ammattimaisen budjetoinnin ja erinomaiset talousraportit jokaisen yrityspäättäjän saataville. Sen avulla yrittäjän on helppo seurata talouden syy-seuraussuhteita ja oppia yrityksestään myös uusia asioita.

Järjestelmän avulla pk-yrityksillä on mahdollisuus ottaa käyttöönsä aikaisemmin vain suuryritysten saatavilla olleet automaattiset raportit talouden suunnitteluun ja toteumien seurantaan. Se on suunniteltu pk-sektorille, mutta ohjelmisto toimii erinomaisesti myös suuremmissa osakeyhtiöissä.

Helppo käyttöönotto

Perinteisesti budjetoinnin ja raportoinnin työkalut ovat olleet hinnakkaita, niiden käyttöönotto on vienyt paljon aikaa ja käytön opettelu vielä enemmän. Pilvipalveluna toimivan Financial Overview’n käyttöönotto tapahtuu muutamassa minuutissa Netvisor Storesta. Yrityksen talousraportteja pääset tarkastelemaan heti, kun yrityksen taloustiedot on ladattu Netvisorista, eikä koko ohjelmiston opettelukaan vie kuin muutaman tunnin.

Tuotepäällikkö Pekka Kotovaara Visma Solutionsilta kehuu Financial Overview’ta pakettiratkaisuksi, jossa on riittävästi raportteja pk-yrityksille. Ohjelmiston etusivulta näkee heti tärkeimmät talouden tunnusluvut, kuten mm. liikevaihto, kulut ja tuotot, rahat ja pankkisaamiset sekä liikevoitto selkeinä, graafisina esityksinä.

– Siitä löytyvät kaikki tarpeelliset raportit visuaalisina dashboardeina, joita voi myös muokata oman tarpeen mukaan. Lisäksi on joukko kaikille tarjottavia vakioraportteja, Kotovaara kertoo.

Tuloslaskelmasta ja taseesta löytyy useita versiota, joiden avulla voi tarkastella taloutta syvällisemmin. Raporteista pääsee halutessaan porautumaan tuoton ja kulun lähteisiin, eli laskun kuvaan ja tositteeseen saakka. Kaikkiaan ohjelmistosta löytyy kymmenkunta numeraalista raporttia. Raporttien kaikista riveistä ja tunnusluvuista voi ladata graafeja etusivulle.

Budjetointi

Budjetin laadit myös helposti Financial Overview’n avulla. Voit tehdä sekä yrityskohtaisen että kustannuspaikkakohtaisia budjetteja. Budjetin laadinnassa voit käyttää joko koko vuoden kattavia myynti- ja kululukuja tai kirjata tuotot ja kulut kuukausittain, jos toimialalla on paljon kuukausittaista vaihtelua.

Kun budjetti on laadittu, on sen lukujen toteutumista kätevää seurata erilaisilta automaattisesti muodostuvilta raporteilta. Yrityksessä jokainen, jolla on riittävät Netvisor-oikeudet, pääsee tarkastelemaan raportteja ja pysyy siten paremmin ajan tasalla yrityksen tai oman osastonsa taloustilanteesta.

Oiva väline yrittäjän ja tilitoimiston yhteistyöhön

Financial Overview on erinomainen työkalu myös tilitoimistoille, jotka tarjoavat asiakkailleen esimerkiksi talousjohtaja- tai talouden konsulttipalveluita. Ohjelmiston raporteilta sekä tilitoimisto että yrittäjä näkevät yrityksen ajantasaisen taloustilanteen.

Tarvittaessa ohjelmiston avulla voi myös kommunikoida talouteen liittyvistä asioista. Financial Overview’ssa on sisäänrakennettu kommenttisarake, jonka kautta tilitoimisto, yrityksen talousosasto ja johto voivat keskustella. Tilitoimisto voi esimerkiksi kiinnittää yritysjohdon huomion poikkeaviin talouslukuihin, joihin pitäisi reagoida. Yritysjohto puolestaan voi kysyä tiitoimistoltaan neuvoa ohjelmiston kautta. Keskusteluhistoria tallentuu järjestelmään, joten sieltä voi myös myöhemmin käydä katsomassa, mitä aikaisemmin on puhuttu.

Ruotsalaista laatua

Financial Overview on alunperin ruotsalaisen Visma SPCS:n kehittämä tuote. Sillä on jo yli 13 000 asiakasta Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa. Järjestelmään on tehty tarvittavat muutokset suomalaisyrityksiä varten ja ensimmäisten koekäyttöjen kokemukset ovat olleet hyviä.

Financial Overview toimii Suomessa ainoastaan Netvisorin yhteydessä ja se on ostettavissa Netvisor Storesta. Se saa kaiken raportteja varten tarvitsemansa taloustiedon suoraan Netvisor-integraation kautta.

Tutustu Financial Overview -palveluun tarkemmin täällä.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.