Tuotekehitys ei ole vain suunnittelijoiden, koodareiden ja graafikoiden suljetun piirin pelikenttä. Tuotekehityksessä suuressa roolissa ovat myös itse käyttäjät. Netvisorin tuotekehityksessä asiakkaiden ääntä on kuunneltu herkällä korvalla jo pitkään. Runsas vuosi sitten perustettiin Team Netvisor, koska haluttiin päästä entistä läheisempään kontaktiin asiakkaiden kanssa.

Team Netvisorissa kuka tahansa Netvisor-käyttäjä voi antaa oman panoksensa ohjelmiston kehitykseen.

Team Netvisorin tavoitteena on alusta alkaen ollut asiakkaan kuunteleminen, todellisen käyttäjäkokemuksen selvittäminen ja sen parantaminen. Puhelinkeskusteluiden lisäksi Netvisorin käytettävyyssuunnittelijat vierailevat myös säännöllisesti asiakkaiden työpaikoilla seuraamassa, miten ohjelmistoa arjessa käytetään.

Käyttäjäkokemusten jakamisesta monenlaista hyötyä

Teamnetvisorilaiset ovat vuoden aikana päässeet vaikuttamaan moniin tuotekehityksessä työn alla olleisiin hankkeisiin ja myös nostamaan esiin omia kehitystoiveitaan. Käyttäjäpaneelin osallistujat ovat kokeneet yhteistyön pääosin erittäin hyödylliseksi. Vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi moni on huomannut hyötyvänsä keskusteluista tuotekehityksen kanssa muillakin tavoilla.

– Ohjelmiston ideologia on tullut paremmin esille. Sitä on kuitenkin ajateltu tarkoin, että miksi joku asia on tehty niin kuin se on tehty. Tämän yhteistyön kautta on pystynyt paremmin ymmärtämään ohjelmiston toimintaperiaatteita, kertoo Muru Dining Oy:n MT Manager, Mikko Haakana.

Yhteistyön kautta on pystynyt paremmin ymmärtämään ohjelmiston toimintaperiaatteita.

Moni on oppinut käyttämään ohjelmistoa laajemmin siinä samalla, kun asioita on käyty tuotekehittäjän kanssa läpi. Lisäksi yhteistyö käyttäjäpaneelissa on avannut näkymää tuotekehityksen todellisuuteen.

– Mitä enemmän tätä tuotekehitysasiaa on alkanut miettiä, on huomannut, miten moni tätä oikeasti tekee. Lisäksi olen ymmärtänyt, että on tärkeää mieluummin painottaa niitä ideoita, jotka vaikuttavat monen ihmisen työhön kuin niitä, joista on apua vain muutamille harvoille kirjanpitäjille, kuvailee huomioitaan Tilitoimisto Likvidi Oy:n kirjanpitäjä Tuula Jehkonen.

Tuotekehitykselle iso etu

Käyttäjäkokemuksen suunnittelun tavoitteena on tehdä ratkaisuja, jotka toimivat mahdollisimman kätevästi sekä tuovat automaatiota ja helpotusta käyttäjien arkeen. Vuoden mittaan teamnetvisorilaisten käyttäjäkokemuksia on hyödynnetty muun muassa yleisen käytettävyyden parantamiseen, raportoinnin, tuotehallinnan, osto- ja myyntireskontran hienosäätöön sekä uusien kirjanpitäjä- ja palkanlaskijanäkymien kehittämiseen.

Etkö ole vielä Netvisor-käyttäjä, mutta haluaisit nähdä, miten se toimii?

Tuotekehitykselle suurin hyöty käyttäjäpaneelista on se, ettei asioita tarvitse miettiä keskenään. Asiakkaan mielipidettä ei tarvitse arvailla, vaan sitä voi kysyä suoraan käyttäjiltä.

– Historia on jo osoittanut, että tehdyt ratkaisut eivät aina ole toimivia ja se aiheuttaa turhautumista tuotekehityksessä. Team Netvisorin avulla pääsemme asian ytimeen nopeammin. Mitä laajempi otanta, sen parempi kuva asiakkaiden arjesta ja sitä parempiin ratkaisuihin päästään, kertoo Netvisorin käyttäjäkokemustiimin vetäjä Aleksi Martikainen.

Oppi ei ojaan kaada

Netvisorissa jokaisen uuden toiminnon tuotekehitykseen otetaan alusta alkaen kyseisestä toiminnosta kiinnostuneita käyttäjiä mukaan suunnitteluun. Kun samat ihmiset ovat koko projektin ajan mukana, voi heidän kanssaan validoida tehtyjä valintoja pitkin matkaa ja tehdä korjausliikkeitä heti eikä vasta, kun on käytetty jo paljon aikaa ja vaivaa.

– Tästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet todella paljon. Asiakkaat saavat paljon toimivampia ratkaisuja. Me puolestaan säästämme aikaa ja saamme paremman tuotteen, Martikainen kuvailee.

Team Netvisorissa on mukana kirjanpitäjiä, palkanlaskijoita, myyjiä, ostajia, varastomiehiä, toimitusjohtajia, yrittäjiä jne. Jokainen käyttäjäkokemus on tärkeä, koska ohjelmisto on hyvin laaja, eivätkä läheskään kaikki käytä kaikkia osioita työssään.

Pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys

Käyttäjätutkimuksia ja -testauksia tehtäessä sivujuonteena tulee esiin paljon muitakin asioita. Erityisesti loppukäyttäjien haasteista on saatu parempaa kuvaa. Mitkä asiat heidän arjessaan turhauttavat ja mihin tuotekehityksessäkin kannattaa laittaa panoksia.

Martikaisen mukaan on todella silmiä avaavaa, kun näkee käytännössä, miten tuotetta käytetään. Varsinkin se, miten paljon eri aloilla on erilaisia tarpeita. Toisaalta on huomattu, miten pienilläkin muutoksilla voi helpottaa jonkun arkea merkittävästi.

Tästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet todella paljon.

Esimerkiksi kirjanpitäjän työtaakkaa on voitu keventää vain oletusastuksia vaihtamalla. Sillä tavoin on voitu vähentää kirjanpitäjän jopa satoja kertoja päivittäin toistuvaa klikkailua ja helpottaa hänen arkeaan huomattavasti.

– Tässä on myös oppinut tuntemaan asiakkaita paremmin. Puhelinkeskusteluiden aikana oppii itse ammatillisesti asioita ja kasvaa myös ihmisenä, koska on tekemisissä monien hyvin erilaisten ihmisten kanssa, Aleksi Martikainen kertoo.

Panelistien mukaan he ovat kuluneen vuoden aikana käyttäneet Team Netvisorin tutkimuksiin ja testauksiin aikaa muutamia tunteja. Jokainen kyselyyn vastannut koki saaneensa myös vastinetta käyttämälleen ajalle.

– Koen, että on ollut hyvin sijoitettua aikaa siihen nähden, mitä kaikkea on noussut esille tätä kautta. Ei ole vienyt liikaa aikaa missään nimessä, arvioi Rantalaisen tukipalvelujohtaja Kati Pokkinen.

Haluatko sinäkin mukaan tekemään Netvisorista entistäkin käyttäjäystävällisemmän ja paremmin sinua ja kollegoitasi palvelevan tuotteen? Ilmoittaudu mukaan. Päätät itse, mihin hankkeisiin haluat osallistua ja miten paljon voit niihin käyttää aikaa.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.