Enemmän, mutta nopeammin

Olen syksyn 2017 ajan keskustellut usean Panalitixin asiantuntijan kanssa siitä, miksi heidän luomansa ohjelman avulla tilitoimistot ympäri maailmaa pystyvät parantamaan liikevaihtoa ja tulosta useita kymmeniä prosentteja. Hämmästyttävintä tässä tuloskehityksessä on se, että suurin kehitys tapahtuu ensimmäisen 12 kuukauden aikana.

Hämmästyttävintä tässä tuloskehityksessä on se, että suurin kehitys tapahtuu ensimmäisen 12 kuukauden aikana.

Vastaukset, joita sain, olivat alkuun melko ylimalkaisia. “Syntyy sopivasta sekoituksesta taidetta ja tiedettä!”, “Ohjelmassa on muutamia erittäin taktisia toimenpiteitä, jotka pitää toteuttaa.” tai “Kaikki alkaa siitä, että siirrytään asiakaskeskeiseen liiketoimintamalliin ja tunnistetaan kahdeksan avainprojektia, jotka on PAKKO jalkauttaa omaan liiketoimintaan.”

Koska en luonteeltani tyydy keskinkertaisuuteen, päätin kysyä lisää. Halusin tietää mitä asioita Panalitix painottaa ja kysyy, kun he tapaavat uuden kiinnostavan tilitoimiston.

Rob Nixon tiivisti asian kolmeen tärkeimpään kysymykseen, jotka hän aina esittää tilitoimistolle:

1. Onko teillä valmis malli ja tarvittavat toimenpiteet, joilla tehostatte oman toiminnan suorituskykyä (kapasiteettia) 25% seuraavan 12 kuukauden aikana?

2. Onko teillä valmis malli ja tarvittavat toimenpiteet, joilla tuplaatte tuloksen seuraavan 12 kuukauden aikana?

3. Onko teillä valmis malli ja tarvittavat toimenpiteet, joilla kasvatatte liikevaihtoa yli 25% seuraavan 12 kuukauden aikana?

Pohdin näitä kysymyksiä, ja mietin miten suomalaiset tilitoimistot vastaisivat? Ei tarvitse olla ennustaja saadakseen saman vastauksen kuin Panalitix – vain hyvin harvalla on.

Panalitixin kehitysohjelmassa mukana olevien tilitoimistojen luvut viimeiseltä kahdelta vuodelta ovat vakuuttavia. Mukana on lähes 800 tilitoimistoa, jotka implementoivat Panalitixin ideoita ja malleja omaan liiketoimintaansa. Näissä tilitoimistoissa tuloksen parannuksen keskiarvo ensimmäisen vuoden aikana oli +93% ja toisena vuonna +36%. Liikevaihdon kehityksen keskiarvo oli ensimmäisenä vuonna +63% ja toisena vuonna +24%.

Tuloksen parannuksen keskiarvo ensimmäisen vuoden aikana oli +93%.

Syksyn ajan tutkittuani Panalitixin ohjelman sisältöjä ja toteutustapaa oli päätös yhteistyön aloittamiselle, ilman vakuuttavia lukujakin, helppo. Käärimme siis hihat ja loimme Panalitixin kanssa yhteistyössä toteutettavan Kasvuohjelman tilitoimistokumppaneille. Tarjoamme tilitoimistoille Suomen parhaan ohjelmistokokonaisuuden ja autamme heitä hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Liiketoiminnan uudistamisessa käytämme Panalitixin exponentiaalista kasvumallia.

Yhdistämällä voimamme olemme luoneet systemaattisen 12 kuukauden ohjelman, jossa on valmiit ratkaisut ohjelmistojen ja palvelumallin kehittämiseksi sekä valmis rakenne ja askeleet liiketoimintamallin uudistamiseksi.

Ohjelma keskittyy kahdeksaan avainprojektiin, jotka viedään osaksi liiketoimintamallia:

1. Kaikki tehtävä asiakastyö neuvotellaan ja hinnoitellaan etukäteen asiakkaan kanssa
2. Kaikki tehtävä työ ja kustannukset laskutetaan sovitun kiinteän kustannuksen mukaisesti etukäteen
3. Opetellaan ja ymmärretään mitä arvoperusteinen hinnoittelu (ei siis tuntiperusteinen) tarkoittaa ja toteutetaan sitä asiakasprojekteissa
4. Opetellaan tämän päivän edellyttämät myyntitaidot ja luodaan malli, jolla saadaan uusia liidejä 20 kpl / osakas
5. Uudistetaan palvelutuotanto ja luodaan sille tehokkuuden seurantamalli
6. Kaikki asiakkaat siirretään samaan pilvipalveluna toimivaan taloushallinnon ohjelmistoon
7. Luodaan markkinointisuunnitelma uusien liidien saamiseksi
8. Luodaan uusi palvelumalli ja uusia lisäarvopalveluita (8 kategorian valmiit palvelukokonaisuudet) myydään kaikille uusille ja olemassa oleville asiakkaille

Valmiita palveluprojekteja on yhteensä 484 kappaletta.

Yksi tilitoimistojen tämänhetkinen ongelma on uusien palveluiden tuottaminen. Minkälaisia, kenelle ja miten? Panalitixin mallissa lisäarvopalvelut on jaettu kahdeksaan kategoriaan. Jokaisessa kategoriassa on useita valmiita lisäarvopalveluprojekteja, ja itse asiassa valmiita projekteja on yhteensä 484 kappaletta. Ottamalla projekteja käyttöön kaksi / viikko tahdilla, ne riittävät seuraavalle neljälle ja puolelle vuodelle. Uskoisin, että on tilitoimistolle riittävästi mistä valita.

Oletko tilitoimiston omistaja, jolla on halua ja rohkeutta uudistaa yrityksesi teknologia ja liiketoimintamalli? Haluat myös, että yrityksesi kasvaa 40% nopeammin ja kannattavuutesi on 50% parempi markkinaan verrattuna. Visma Solutionsin ja Panalitixin yhteisen Kasvuohjelman avulla, kovaa työtä unohtamatta, saat tarvittavat tiedot ja työkalut, joiden avulla saavutat tulokset.

Ohjelma keskittyy kolmeen kokonaisuuteen, joissa jokaisessa on valmiit vaihtoehdot ja etenemismallit yrittäjälle. Yrittäjän ei tarvitse itse miettiä mitä ja miten, vaan hän valitsee valmiista vaihtoehdoista itselleen sopivat. Ohjelma etenee yrittäjän valintojen ja aikataulujen mukaisesti.

Kiinnostuitko? Katso lisää ja varmista paikkasi seuraavaan tapahtumaan >>

Jos haluat kuulla lisää heti, ota yhteyttä puh. 010 5058 410 tai tilitoimistomyynti@netvisor.fi


Jarkko Iitiä on Visma Solutionsin tilitoimistomyynnin johtaja. Jarkon mielestä asioista ei pidä tehdä liian vaikeita. Hän uskoo, että menestys syntyy rohkeudesta ja uskosta omiin kykyihin. Mitä enemmän on rohkeutta heittäytyä, sitä luovempia ja parempia ratkaisuja tulee tehtyä.