Digibarometri 2017 – Suomalaisyritykset digitalisaation kärjessä

Torstaina julkaistiin Digibarometri 2017-tutkimuksen tulokset. Suomi menetti ykkössijansa Norjalle, mutta digitalisaation mahdollisuudet ja potentiaali alkavat realisoitua Suomessa. Tutkimuksessa mitataan digitaalisuutta kolmella pääsektorilla: yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori. Julkisen sektorin ja yksityishenkilöiden digitaalisuudessa Suomi ei yltänyt aivan kärkeen. Yritysten digitalisaatiossa Suomi oli kuitenkin ensimmäisellä sijalla.

Digibarometri 2017 osoittaa, että Suomi on pitkäjänteinen ja tasainen digisuorittaja. “Jotta Suomi nousisi jälleen maailman kärkeen, pitäisi panostaa edelleen digitaaliseen infrastruktuuriin, julkisiin verkkopalveluihin ja kansalaisten digitaitoihin. Laajamittaista tietoturvallisuutta ja yksityisyydensuojaa tulisi lisätä sekä lainsäädäntöä päivittää digiaikaan”, kertoo tutkimuksen toteuttaneen Etlatiedon toimitusjohtaja Petri Rouvinen.

Teemana tekoäly

Tutkimuksen tämän vuoden teemana oli tekoäly, jonka markkinat kasvavat nopeasti. Tekoälyllä tarkoitetaan tutkimuksessa itsenäisesti toimivaa ennakointi- ja päättelyjärjestelmää. Tutkimuksen mukaan tekoäly näyttää yleistyvän nopeasti erityisesti ohjelmistosuunnittelussa sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa.

Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa keskusteltiin myös algoritmisoidusta työstä. Sen ajatuksena on, että vain ne työt, jotka voidaan ohjeistaa, voidaan automatisoida. Ohjelmistojen näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi rutiininomaisia töitä ja kirjauksia. Taloushallinto-ohjelmistoissa tavoitteena onkin vapauttaa kirjanpitäjien ammattitaitoa rutiininomaisesta kuittien kirjaamisesta asiantuntijatyöhön, talouden ennustamiseen ja sitä kautta yrityksen johdon avustamiseen. “Tällä hetkellä Netvisorissa 96% tositteista muodostuu jo automaattisesti. Palvelua kehitetään jatkuvasti siihen suuntaan, että muidenkin yritysprosessien tapahtumat muodostuvat pitkälti automaattisesti. Esimerkiksi ostolaskun tarkastaminen ja maksaminen tai myyntisaamisten perintä.”, kertoo Netvisorin tuotekehityspäällikkö Timo Pöntinen.

Pilvipalvelut ja sähköinen laskutus ykkösinä

Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset hyödyntävät vertailumaista parhaiten digitalisaation mahdollisuuksia. Pilvipalveluita hyödyntää 57% yrityksistä ja sähköistä laskutusta 72% yrityksistä.

Toimivat ja helposti käyttöönotettavat ohjelmistot voivat olla yksi syy pilvipalveluiden ja sähköisen laskutuksen hyödyntämiseen. Suomalaiset yritykset myös ymmärtävät yhä enenevässä määrin sähköistämisen ja automatisoinnin hyötyjä. “Kaikissa tapauksissa sähköisen kanavan tapahtumamaksu on aina moninkerroin pienempi kuin laskun käsittelyyn kuluvan työajan arvo. Usein myös se perinteisen tavan tapahtumamaksu eli postimaksu on jo suurempi”, Timo Pöntinen kuvaa.

Digibarometri data yritykset

Haluatko katsoa, kuinka paljon voit säästää hyödyntämällä sähköisiä työkaluja? Klikkaa laskuriimme ja näet säästön niin työajan, rahan kuin ympäristön näkökulmasta>>

Digibarometri on vuosittainen katsaus, joka kuvaa ja ennustaa Suomen digitaalista asentoa. Tutkimuksessa vertaillaan jo neljättä kertaa digitalisaation edellytyksiä ja toteutumista 22 eri maassa kolmella eri sektorilla: yrityksissä, kansalaisten elämässä ja julkisella sektorilla. Tutkimus julkaistaan Liikenne- ja viestintäministeriön, Tekesin, Teknologiateollisuuden ja Verkkoteollisuuden yhteistyönä.

Lue uusin Digibarometri-tutkimus täältä


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 35 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.