Asiakashallinnasta hyötyy jokainen yritys

Lähes jokaisessa yrityksessä tehdään asiakkuuksien hallintaa (CRM) jossain muodossa. Yksinkertaisimmillaan se voi olla asiakkaiden yhteystiedot sisältävä puhelinmuistio, kattavimmillaan se ohjaa myyntiä ja auttaa yrityksen johtoa tekemään päätöksiä.

Jokaiselle yritykselle asiakashallinnasta on hyötyä. Pienessä putkifirmassa asiakkaan numero löytyy helposti, kun pitää tarkistaa, mikä sen tarvittavan osan koko olikaan. Suuremmassa ohjelmistoyrityksessä myyjät voivat hallita CRM:n avulla koko myyntiputkea ja johto tehdä ratkaisuja myyntiennusteiden perusteella.

CRM auttaa myös monia muita yrityksen työntekijöitä, ei vain myyjiä ja johtoa. Asiakashallinnasta laskuttaja löytää tarvitsemansa laskutustiedot, palkanlaskija tuntikirjaukset ja markkinoija voi katsoa historiatietoa ja suunnata kampanjointia tarkemmin.

Myös asiakas hyötyy yrityksen asiakashallinnasta.

Myös asiakas hyötyy yrityksen asiakashallinnasta. Hän saa parempaa palvelua, kun esimerkiksi kukkakauppias voi asiakasrekisterinsä perusteella tarjoutua toimittamaan syntymäpäiväkukat mummolle tänäkin vuonna jo ennen kuin asiakas itse muistaa koko asiaa. Tai ilmastointilaitteen myynyt yrittäjä voi CRM:n muistuttamana tarjota asiakkaalleen määräaikaishuoltoa juuri oikeaan aikaan.

Paremman palvelun lisäksi CRM:n avulla myös laskutus on tarkempaa. Asiakkaan tiedot pysyvät ajantasalla tai jos tapahtuu virheitä, ne on helppo selvittää.

Netvisorilla alkuun asiakashallinnassa

Asiakashallinnan käyttö on suomalaisyrityksissä yhtä kirjavaa kuin yrityskenttä itsekin. Isokin yritys voi hoitaa asiakasrekisteriään edelleen paperisilla muistilapuilla tai Excelissä. Toisaalta jo yhden hengen yrityksissä on käytössä pilvessä toimivia CRM-työkaluja.

Nykyaikaisessa yrityksessä asiakashallinta kannattaa hoitaa hyvin, sillä se tuo monenlaista kilpailuetua yritykselle: muun muassa suhteiden luominen asiakkaisiin helpottuu, palvelu nopeutuu, myynnin riskit pienenevät ja palveluita on helpompi räätälöidä.

Netvisorissa on yksinkertainen asiakasrekisteri osana myyntireskontraa. Se on täysin riittävä monille aloittaville ja sellaisille yrityksille, jotka myyvät tavaraa suoraan hyllystä, eivätkä käy monivaiheisia myyntineuvotteluita.

Suosittelemme harkitsemaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa asiakashallintaa varten suunniteltua omaa järjestelmää.

Jos on tarvetta kirjata asiakasrekisteriin enemmän tietoa, on Netvisorin laajennetussa CRM:ssä niitä varten lisätietokenttiä ja muun muassa mahdollisuus lisätä useampia yhteyshenkilöitä. Netvisorin CRM toimii tiettyy pisteeseen asti, mutta suosittelemme harkitsemaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa asiakashallintaa varten suunniteltua omaa järjestelmää.

Netvisoriin on helppo yhdistää muun muassa Severa ja ValueFrame, jotka skaalautuvat erinomaisesti yhden hengen yrityksistä satojen työntekijöiden yhtiöihin.

Jos sinulla on kysymyksiä asiakashallintaasi liittyen, on lähin apu omassa tilitoimistossasi. Aiheesta kannattaa keskustella kollegoiden kanssa ja kysellä heidän kokemuksiaan eri järjestelmistä. Myös Netvisorin, Severan ja ValueFramen asiantuntijat vastaavat mielellään kysymyksiisi.


Kari Kinnunen on Visma Netvisorin myyntipäällikkö. Kari uskoo, että avoin keskustelu ja erilaisten näkemysten huomiointi auttavat parhaiden ratkaisujen löytämisessä.