6 tapaa hyötyä Visma Solutions Communitystä

Visma Solutionsin Community on ainutlaatuinen palveluyhteisö asiakkaillemme. Communityn tavoitteena on tukea asiakkaita heidän ohjelmistonsa käytössä. Sieltä löytyy laajasti tietoa Visma Solutionsin ohjelmistojen käytöstä hyvin monessa muodossa; keskusteluissa, blogi-kirjoituksina, webinaareina, ohjevideoina ja tekstimuotoisina käyttöohjeina.

Community ei ole markkinointikanava, vaan sen tarkoitus on nimenomaan tarjota lisäarvoa asiakkaille. Yhteisössä on tällä hetkellä noin 3500 rekisteröitynyttä käyttäjää, mutta todellisia käyttäjiä on paljon enemmän, sillä Communityn sisältöjä pääsee selailemaan ilman rekisteröitymistäkin. Listasimme kuusi parasta tapaa hyötyä Communitystä.

1. Käyttövinkit

Yksi Communityn suurimpia hyötyjä käyttäjälle ovat sieltä löytyvät käyttövinkit. Keskustelupalstalle on kertynyt vuosien mittaan toista tuhatta keskusteluketjua ja niistä löytyy mittava määrä käyttövinkkejä. Rekisteröityneet käyttäjät voivat siis kysyä apua ongelmiinsa Communityn keskustelussa ja vastauksia voivat antaa Visma Solutionsin asiantuntijoiden lisäksi myös muut käyttäjät. Communityssä on noin sata ns. superuseria, jotka aktiivisesti kertovat omia ohjelmistojen käyttöä helpottavia vinkkejä.

Eniten aktiivisia keskustelijoita Communityssä on Netvisorin ja Severan käyttäjissä.
Kannustamme muidenkin ohjelmien käyttäjiä rohkeasti vastaamaan kollegoiden kysymyksiin ja jakamaan omaa kokemustaan. Usein kysymyksiin on useampiakin oikeita vastauksia. Lisäksi kaikki Communityyn kirjoitetut kysymykset vastauksineen jäävät talteen, jolloin vastaavan ongelman kanssa painiva voi helposti löytää valmiin vastauksen kysymykseensä.

2. Uutiset

Kun haluaa pysyä ajan tasalla, mitä Visma Solutionsin palveluissa tapahtuu, kannattaa vierailla Communityssä vaikka päivittäin. Siellä kerrotaan reaaliajassa, mitä päivityksiä tai korjauksia ohjelmistoihin on tehty ja jos esimerkiksi asiakaspalvelun toiminnassa on muutoksia, ne kerrotaan Communityn uutisissa ensimmäiseksi.

3. Tilannehuone

Tilannehuone on Visma Solutions Communityn käytetyin palvelu. Tilannehuoneen päivitykset näkyvät heti etusivulla ja ne nousevat myös Netvisorin viesteihin. Tilannehuoneessa kerrotaan niin sanotut korkean profiilin uutiset. Jos esimerkiksi pankkiyhteyksissä on katkoksia tai ohjelmistopäivitys aiheuttaa käyttökatkon, kerrotaan niistä ensimmäisenä Tilannehuoneessa. Sinne päivitetään myös ajantasaisesti, kun tilanne etenee ja kun se on ratkaistu. Tilannehuoneessa voi myös esittää kysymyksiä kulloiseenkin tapaukseen liittyen. Tilannehuoneessa tiedotetaan tällä hetkellä Netvisoriin, Maventaan ja Severaan liittyvissä tilanteissa.

4. Verkostoituminen

Community on nimensä mukaisesti yhteisö. Yksi sen toiminnan kivijalkoja on avoimuus. Siellä olevia materiaaleja pääsee katselemaan, vaikka ei olisikaan rekisteröitynyt käyttäjäksi. Communityssä voi myös verkostoitua eri puolilla maata olevien kollegoiden kanssa. Sieltä löytää helposti itselleen tukiverkoston, jolta voi halutessaan kysyä neuvoja. Communityssä voi myös rakentaa omaa ammatillista profiiliaan. Aktiivinen asiantuntijuus varmasti huomataan käyttäjien keskuudessa.

5. Asiakaspalvelu

Visma Solutions Community on tavallaan 24/7 asiakaspalvelukanava. Vaikka siellä ei olekaan Visma Solutionsin asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin ympärivuorokautisesti, voi paikalla olla joku kollega esimerkiksi viikonloppuna ja vastata kysymykseesi. Varsinkin toimistoajan ulkopuolella Communityn kautta saa todennäköisesti nopeammin vastauksen kysymykseensä kuin lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun, joka palvelee arkisin kello 8-16.

Netvisorin puolella on oma yhteisö myös kehittäjille: Developer Community. Siellä ohjelmistokumppaneiden tuotekehittäjät voivat keskustella lähinnä rajapintaan liittyvistä asioista.

6. Ideointi

Communitystä löytyy myös ideointiosio. Sen tarkoituksena on antaa asiakkaille helppo kanava lähestyä tuotekehitystä omilla ideoillaan. Ideointiosioon kirjataan idea, jonka jälkeen muut käyttäjät voivat äänestää sitä. Idean saamien äänien määrä vaikuttaa sen mahdollisuuksiin toteutua. Lähetetyt ideat säilyvät Communityssä kaikkien nähtävillä, joten siellä on myös helppo seurata, miten oma idea etenee ja milloin se otetaan käsittelyyn.

Netvisorilla on ideointiosion alla myös käyttötapauksia kaivataan -osio, jossa pyydetään käyttäjiltä kommentteja tuotekehityksessä työn alla oleviin toimintoihin. Siellä julkaistaan säännöllisesti tulossa olevia uudistuksia, joihin käyttäjät voivat kertoa omat näkemyksensä. Tähän osioon kannattaa tutustua, sillä se helpottaa niin käyttäjien kuin tuotekehityksenkin työtä, kun jo suunnitteluvaiheessa saadaan karsittua mahdolliset tarpeettomat toiminnot pois ja lisättyä käyttäjien kannalta järkeviä toimintoja tilalle.

Tutustu Communityyn ja luo omat tunnukset jo tänään.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.