5 vinkkiä tarkempaan talousennustamiseen

Tulevaisuuteen katsominen on myös taloushallinnossa tärkeämpää kuin historian lukuihin tuijottaminen. Tarkka ja trendejä luotaava talousennuste on yksi tärkeimmistä asioista, millä voit talousjohtajana tai controllerina auttaa organisaatiota menestymään.

Kattavan kokonaiskuvan saavuttamiseen tarvitset muitakin kuin kirjanpidollisia mittareita. Eri datalähteitä yhdistämällä pääset parhaaseen lopputulokseen. Parhaimmillaan ennusteet auttavat suuntaamaan organisaation resursseja oikeaan suuntaan ja luovat edellytyksiä kasvulle. Tässä vinkkejä, miten pääset vähemmällä ja teet tarkempia ennusteita.

1. Systemaattinen ja toistuva prosessi

Luo systemaattinen ja toistuva prosessi, johon kaikki tarvittavat funktiot kuten myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, tuotekehitys jne. osallistuvat. Toimi prosessin omistajana ja huolehdi, että tietoa kerätään ja käsitellään järkevästi. Tee ennusteen päivittäminen muille mahdollisimman helpoksi teknologian avulla. Säännölliset palaverit liittyen ennusteen kannalta tärkeimpiin asioihin täydentävät sähköistä tiedonkeruuta.

2. Motivoi ja osallista

Motivoi ja osallista talousennusteen tekemiseen tarvittavat ihmiset. Kommunikoi selkeästi miten koko organisaatio hyötyy siitä, että kokonaisennuste on jatkuvasti ajan tasalla. Kerro erikseen mitä hyötyä kukin osallistuva henkilö saa itse siitä, kun ennusteprosessi toimii. Funktion vetäjää kiinnostaa voiko hän toteuttaa suunnittelemansa rekryn ja monia ihmisiä voi kiinnostaa tuplaavatko vai nollaavatko ennustetut luvut tulospalkkiot. Erityisesti siinä vaiheessa, kun niihin voidaan vielä vaikuttaa. Prosessin omistajana vastaat aina kokonaisennusteesta – on sinun etusi, että saat muut mukaan.

3. Keskity tärkeimpiin

Mieti aina mittakaavaa ja keskity enemmän tärkeimpiin kohtiin. Myyntiennusteen ylittyminen 5 %:lla vaikuttaa valtaosassa organisaatioista enemmän tuloksiin kuin toimistotarvikekulujen ylittyminen vastaavalla prosentilla. Ei ole järkevää kammata jokaista lukua jatkuvalla syötöllä, eikä sinulla pitäisi edes olla aikaa siihen. Eniten ennusteeseen vaikuttavat osa-alueet ovat monesti koko liiketoiminnan kannalta niitä tärkeimpiä. Siksi ennusteprosessin avulla pystyy kirkastamaan itselle ja muille organisaation keskeisimpiä menestystekijöitä. Kommunikoi havainnoistasi.

4. Päivitä talousennustetta

Päivitä ennustetta jatkuvasti, mutta älä hätäile. Sinun tehtäväsi on suodattaa funktioilta tai organisaation ulkopuolelta tulevat signaalit ennusteeseen. Nopea ennustesykli mahdollistaa organisaation nopean reagoinnin muuttuvilla markkinoilla, mutta poukkoileva ennuste saa lähinnä hämmennystä aikaan. Hyvä tapa on seurata ennusteen muuttumista viikko- tai kuukausitasolla. Isommille muutoksille pitäisi aina löytyä selittävä tekijä ja voit samalla eliminoida inhimilliset virheet luvuissa. Toteumia ja ennusteita vertaamalla pystyt analysoimaan, usein pienellä vaivalla, mistä mahdolliset erot syntyivät ja kehittämään prosessia edelleen.

5. Jaa talousennuste laajasti

Jaa ennuste mahdollisuuksien mukaan laajalle joukolle automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Mieti vastaanottajaa ja hyödynnä modernia teknologiaa, turha spämmääminen ei ole tarpeen. Avoimuus vie yritystä eteenpäin voimakkaammin kuin tietojen panttaaminen. Samalla fiksut ihmiset pystyvät poimimaan tärkeimmät asiat itselleen oma-aloitteisesti. Jakamalla tietoa varmistat sen, että myös muut haluavat jakaa ennusteen tekemisen kannalta oleellista tietoa sinulle.

Talouden näkökulmasta myös kassavirran ennustaminen ja suunnittelu on tärkeää. Lue vinkit lyhytaikaisen kassavirran hallintaan? Blogi: kassavirta haltuun


Antti Waris johtaa Visma Solutionsin sisäistä laskentaa. Antti uskoo avoimuuteen ja haluaa muuttaa talouden hallintoelimestä osaksi kasvumoottoria.