5 myyttiä palkanlaskennasta ja sen automaatiosta

Palkanlaskennan käytännöt ja työvälineet ovat kehittyneet huimasti viime vuosikymmenien aikana. Välillä kehitys on edennyt kuin huomaamatta ja toisinaan taas uuden teknologian vauhdittamina harppauksina. Viime vuosina kehitystä on ajanut eteenpäin palkanlaskentaohjelmien kehittyminen ja niiden automaatio, mutta mitä kaikkea se onkaan muuttanut? Mikä pitää vielä paikkansa ja mikä ei?

On aika murtaa 5 myyttiä palkanlaskennasta ja sen automaatiosta

1. Palkanlaskennan automaatio toimii niissä yrityksissä, joiden työntekijät ovat kuukausipalkkaisia asiantuntijoita
Palkkojen laskemisessa on omat toimialakohtaiset erikoispiirteensä, mutta tämä on otettu huomioon myös ohjelmistoja kehitettäessä. Nykyiset järjestelmät vastaavat useiden eri toimialojen tarpeisiin. Esimerkiksi Netvisorin palkanlaskentaohjelma on käytössä muun muassa kuljetus- ja varastointialalla, tukkukaupassa, kiinteistöalalla, valmistavassa teollisuudessa, rakentamisessa, majoituksessa ja monella muulla toimialalla. Ja toki myös asiantuntijayrityksissä.

2. Palkanlaskentaohjelmiston käyttöönotto on työläs ja aikaa vievä projekti
Modernien pilvipalveluiden käyttöönotto sujuu jouhevasti ja ohjelmisto saadaan nopeasti käyttöön myös silloin, kun tietoja siirretään järjestelmästä toiseen. Netvisorissa valtaosa palkanlaskennan käyttöönottovaiheessa tarvittavista tiedoista on siirrettävissä sähköisesti suoraan järjestelmään. Käyttöönotto ja tietojen sisääntuominen ei siten vie yhtä työpäivää pidempään.

3. Netvisorin työajankirjaus hyödyttää eniten suuria yrityksiä
Netvisorin työajankirjaus hyödyttää kaikkia yrityksiä riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä ne työllistävät. Kun palkansaajat kirjaavat tuntinsa Netvisoriin, muodostuu tuntikirjauksista suoraan palkanlaskennan aineistoa ja palkkakustannukset siirtyvät kirjanpitoon kustannuspaikoittain. Samalla täyttyy myös lakisääteisen työaikakirjanpidon vaatimus. Tulorekisterin myötä myös lomien ja poissaolojen kirjaamisen tarve kasvaa kaiken kokoisissa yrityksissä – myös niissä, joissa lasketaan pelkästään kuukausipalkkoja. Netvisorissa kirjatut poissaolot ilmoitetaan suoraan tulorekisteriin automaattisesti palkkatietoilmoituksen yhteydessä.

4. Lomanmääräytymisvuoden vaihde on joka tapauksessa yhtä kaaosta
Maalis-huhtikuun vaihde on aiemmin ollut palkanlaskijalle kiireistä aikaa: täytyy tarkastaa palkansaajien lomapäiväkertymiä, jäljellä olevia lomapäiviä, ja laskea lomapalkkavelkaa. Järjestelmien kehittyminen on muuttanut tilannetta. Palkanlaskennan yhteydessä voidaan automaattisesti ylläpitää palkansaajien vuosilomakertymät ja käytettävissä olevat lomapäivät. Netvisorista saadaan myös jaksotettua lomapalkkajaksotus kuukausittain osana palkkaprosessia – lomapalkkavelkaa ei enää tarvitse laskea käsin. Kun lomat on kerrytetty ja käytetty järjestelmässä lomavuoden aikana, ei lomanmääräytymisvuoden vaihteessa ole tarvetta manuaalityölle.

5. Palkanlaskentaohjelmien automatisaatio syö palkanlaskijan leivän
Automaatio on tehokas työkalu, jota palkanlaskija voi hyödyntää työssään. Sen ansiosta työ nopeutuu ja virheet vähenevät. Mutta tekeekö se tyhjäksi palkanlaskijan työn? Ei, mutta se avaa uusia mahdollisuuksia oman työnsä kehittämiselle. Useille se on tarkoittanut mahdollisuutta päästä syventämään ja laajentamaan omaa asiantuntemusta, ja esimerkiksi suurempaa roolia tiedon tuottamista johdon päätöksenteon tueksi.


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 35 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.