100 tarinaa onnistumisesta

Sadan yrittäjän ja yritysmaailman vaikuttajan haastatteleminen oli erittäin mielenkiintoinen ja silmiä avaava kokemus. Alusta asti lähdin tavoittelemaan mahdollisimman laajaa otantaa suomalaisesta yritysmaailmasta. Erikokoisia ja eri puolilta maata olevia yrityksiä. Tunnettuja, kansainvälisillä markkinoilla menestyneitä yrittäjiä ja ei niin tunnettuja itsensä työllistäjiä. Otanta on mielestäni kohtalaisen hyvä ja vinkeistä voi päätellä, että erilaisille yrittäjille eri asiat ovat tärkeitä.

Esitin jokaiselle haastatellulle saman kysymyksen; Miten suomalainen yrittäjä menestyy tulevaisuudessa? Se on laaja kysymys ja siihen on käytännössä mahdoton vastata lyhyesti, yhdellä vinkillä. Siksi useimmat antoivatkin listan neuvoja.

Jokainen yrittäjä määrittelee oman menestyksensä eri tavoin. Jollekin riittää, että hän työllistää yrityksessä itsensä ja elättää sillä perheensä. Toisille Suomen markkinat ovat liian pienet ja he mittaavat menestyksensä kansainvälisillä markkinoilla. Sadan vinkin joukosta on kuitenkin havaittavissa tiettyjä trendejä. Asioita, jotka varmasti auttavat yrityksiä koosta, toimialasta ja tavoitteista riippumatta kohti parempaa tulosta.

Yrittäjä on yrityksen sydän

Kokonaisuutena vinkkien joukosta nousee selkeästi esiin inhimillisyys. Vaikka eletään vahvasti digitalisoituvassa maailmassa, tai ehkä juuri sen vuoksi, inhimillinen kohtaaminen ja ihmisten huomioiminen nousevat useissa haastatteluissa merkittävään asemaan.

Kaikkein tärkeimmäksi vinkiksi nousee yrittäjän itsensä merkitys yrityksen päättäjänä. Eniten yrittäjän ominaisuuksista painotetaan rohkeutta. Rohkeutta asettaa tavoitteet korkealle, ottaa riskejä ja epäonnistuakin. Lähes yhtä tärkeänä asiana vastaajat pitävät yrittäjän hyvinvointia ja kykyä kehittyä.

Kolmanneksi eniten vinkkejä tuli yhteistyöhön ja verkostoitumiseen liittyen. Varsinkin nuoremman polven yrittäjät ovat ymmärtäneet, että yrittämisen ei tarvitse olla yksinäistä. Apua ja neuvoja saa niin kokeneemmilta kollegoilta kuin eri alojen ammattilaisiltakin. Moni käyttää jo hyödykseen hallitusammattilaisia ja verkostoitumisen kautta useat ovat löytäneet tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Asiakkaat ja henkilöstö lähes yhtä tärkeitä

Neljänneksi tärkein yrityksen menestyksen kannalta on asiakas. Asiakas halutaan nykyään mukaan yrityksen toimintaan jo tuotekehitysvaiheessa. Koko ajan nopeammin teknologisoituvassa ja itsepalveluun nojaavassa maailmassa erinomaisen asiakaspalvelun on huomattu olevan jo kilpailuvaltti. Toisaalta tuoreen tutkimuksen mukaan esimerkiksi B2B-yritysten asiakaskokemuksessa on edelleen paljon parannettavaa.

Myös henkilöstöön tulee menestyvässä yrityksessä panostaa. Monessa yrityksessä on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota rekrytointeihin. Töihin haetaan erinomaisia tyyppejä, jotka soveltuvat jo olemassa olevaan tiimiin, ei niinkään loistavia yksilöitä. Myös henkilöstön hyvinvointi ja tasa-arvoisuus tuntuvat olevan nyt arvossa työpaikoilla.

Neuvoja moniin tilanteisiin

Yrittäjyyden inhimilliseen puoleen liittyvien vinkkien jälkeen löytyy pitkä lista neuvoja, jotka kaikki ovat erittäin hyviä niin nykyisille kuin tulevillekin yrittäjille. Kukaan ei voi välttyä kansainvälistymiseltä ja maailman muutokselta, siksi jatkuva oppiminen on elintärkeää yrityksen kannalta. Nykyaikaisia teknologioita kannattaa käyttää apuna, hoitamaan ns. Rutiinityö, jotta aikaa jää niin asiakkaiden palvelemiseen kuin itsensä kehittäiseenkin.

Varsinkin pienen yrityksen on hyvä erikoistua ja tuottaa erinomaista laatua, jota liukuhihna ei voi tehdä. Markkinointiin kannattaa panostaa paljon, muuten tuote voi jäädä hyllyyn. Yrittäjällä pitää myös olla aikaa ajatella, tehdä hyvä strategia tai suunnitelma ja mahdollisuuksia muokata niitä tarpeen mukaan. Eikä myyntiä saa unohtaa. Ilman myyntiä ei ole yritystä.

Toivottavasti tästä oppaasta on apua varsinkin yrityksen perustamista suunnitteleville ja juuri yrittäjäuraansa aloittaville. Koko itsenäisen Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että yrittämisellä on jatkossakin mahdollista menestyä ja sitä kautta tuottaa työpaikkoja ja varallisuutta koko kansalle.

Lue kaikki vinkit 100 suomalaista tarinaa: Näin onnistut yrittäjänä -oppaasta. Opas on ilmainen, eikä vaadi yhteystietojen antamista.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.